Dommen

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Til ettertanke

Dommen

Johnsteffensen. NoDet fins dem som fornekter at det eksisterer et helvete. De som sier dette, har neppe tatt inn over seg Jesu egne ord om forbannelsen og den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. I Matteus-evangeliet er Jesu budskap ikke til å misforstå:

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.

Så skal kongen si til dem på sin høyre side: – Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta arv i det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg, jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg. Da skal de rettferdige svare: – Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: – Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.

Så skal han si til dem på venstre side: – Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare: – Herre når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem: – Sannelig jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Teksten er fra Matteus-evangeliet 25, 31-46. Flere ord til ettertanke; klikk her.

Les også: Hvor er himmelen?

Les også: Leve og dø

 

La andre få vite om dette innlegget..