Kunsthøyskolens gedigne mageplask

Aktuell kommentar

Kunsthøyskolen forvandlet til en grå og utrolig kjedelig margarinkasse

Aktuell kommentarSnakk om veritabelt mageplask og et ubegripelig antiklimaks! Jeg er så hjertens enig med Geir Kjell Andersland som i sterke ordelag kritiserer Kunsthøyskolens nybygg i Bergen, en bygning som er blitt forandret fra et spennende blikkfang og et elegant signalbygg – til en grå og utrolig kjedelig margarinkasse. I Bergens Tidende skriver han bl.a. at skolens rektor uttrykker «tilfredshet med skissen, noe som må skrives på kontoen for frustrasjon og resignasjon». Jeg er overbevist om at han har helt rett! For hvordan skal en ellers komme videre i en for Kunsthøyskolen så viktig sak, nemlig det å skaffe til veie egnete undervisningslokaler, utstillings- og produksjonsrom? Mye tid har gått tapt etter at det opprinnelige prosjektet ble lansert i 2005. Nå er det på tide at nybygget blir realisert, mener bl.a. skolens ansatte.

Det opprinnelige forslaget, også dette tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, fremsto som et uhyre spennende, storslått og dristig signalbygg, usedvanlig spenstig i sin utforming. Dette ville bli et signalbygg for Bergen, et bygg som helt sikkert ville ha fått betydelig oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, pga. sine spesielle arkitektoniske verdier. Det opprinnelige prosjektet ble imidlertid alt for kostbart, og dermed måtte det tenkes og tegnes på nytt. Det nye og reviderte forslaget ble presentert i desember, og nå er Kunsthøyskolen blitt forvandlet til en særdeles uspennende, fantasiløs og udelikat sak som til alt overmål kommer til å forsvinne bak diverse boligblokker. Det kan for så vidt være greit nok, for bygningen er på ingen måte noen estetisk nytelse! Den fortjener etter min mening å bli stuet vekk – og aller helst glemt. Men dette var så visst ikke Snøhettas og Kunsthøyskolens opprinnelige målsetting… Nå blir Bergen snytt for et nasjonalt storverk som i seg selv kunne hatt enorm betydning for kunst- og kulturlivet i byen.

Geir Kjell Andersland har helt rett når han i Bergens Tidende skriver: «Resultatet av denne byggesaken er først og fremst en nasjonal skam. Saken etterlater en flau smak i munnen av den tydelige forskjellsbehandlingen som finner sted mellom nasjonale prosjekter i Oslo og nasjonale prosjekter i Bergen.»

Sånn er det bare…

 

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..