Det finnes bare vi

Det finnes bare vi

Det finnes bare vi

Det finnes bare vi

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vrimler av folk i gatene, noe er i ferd med å skje

rundt pretoriet står soldatene, alle er kommet for å se

Det trenges på fra alle sider, nå er det ikke lenge igjen

Dette skal huskes i tider, disse så seierssikre menn.

Hør, hvor de roper: Det finnes bare vi!

Å Gud, hvor de roper: Det finnes bare vi!

 

Kommandorop lyder i massen: Dette skal bli gudsmannens død!

Og jubelrop i fra plassen gir de ord ekstra glød.

Midt i dette folkehav er det en som aner mer;

Pilatus vil ei skylden ha for uretten som skjer.

Hør, hvor de roper: Slipp Barabbas fri!

Å Gud, hvor de roper: Det finnes bare vi!

 

Men Pilatus frykter å si; gjør den samme hån i mot meg,

Gud, må du meg tilgi, for dette gjelder ikke meg.

Og folkene baner seg frem til stedet der dette nå skjer,

bare få vet hvorfor – og hvem, men ropene blir likevel fler:

Hør, hvor de roper: Det finnes ingen GUD!

Å, Gud hvor de roper: Det finnes, det fins bare vi!

Bare vi!

Tekst: John Steffensen – En Langfredagsrapport

La andre få vite om dette innlegget..