Løsning på Johns premie-påskenøtt

Gerhard armauer hansen

To berømte nordmenn

Løsning på Johns premie-påskenøtt

Johns premie-påskenøtt dreide seg om to berømte nordmenn:

 A: Gerhard Armauer Hansen (1841 – 1912), uten sammenligning den mest berømte norske lege gjennom tidene. Det var Armauer Hansen som i 1873 oppdaget leprabasillen og som dermed påviste at en basill kunne være årsak til kronisk sykdom hos mennesker, i dette tilfellet spedalskhet (senere kalt Hansens sykdom).

Gerhard armauer hansenSelv om Armauer Hansens forskning var epokegjørende, var det ikke alt han gjorde som var like smart eller gjennomtenkt. I et forsøk på å skaffe bevis for sine funn/sin teori, podet Armauer Hansen materiale fra en annen leprapasient på en 32 år gammel kvinnelig pasient på Pleiestiftelsen i Bergen – uten pasientens samtykke. Inngrepet forårsaket ingen skade, men kvinnen klaget over måten hun var blitt behandlet på. I mai 1880 ble Armauer Hansen fradømt sin stilling som lege ved Pleiestiftelsen, men han fikk beholde stillingen som overlege for den spedalske sykdom i Norge (som han hadde vært konstituert i siden 1875). Dommen var historisk: Det var første gang det ble avsagt en dom om eksperimenter på mennesker, og det var også høyst uvanlig å dømme en høytstående embetsmann for noe som mange betraktet som en mindre forseelse. Samtidig var dommen med på å skape presedens for vern av pasienter mot uhjemlede inngrep.

Armauer Hansen døde 1912 under en embetsreise til Florø. Han var en ivrig tilhenger av kremasjon, og hans urne ble satt ned under hans byste i Museumshagen i Bergen. Der fins den fremdeles.

Edvard munch

B: Den andre norske berømtheten var maleren og grafikeren Edvard Munch (1863 – 1944).

Ekspresjonisten Edvard Munch er trolig den nordmannen som er mest berømt over hele verden. Han døde under andre verdenskrig, noe tyskerne visste å utnytte. De sørget for statsbegravelse uten de pårørendes samtykke. Han ble begravet på Æreslunden, Vår Frelsers gravlund, i Oslo. 

I november 2004 ble bysten på graven utsatt for hærverk. Hodet ble stjålet, men 14 dager senere var det på plass igjen. Det antas at det dreide seg om et «kunststunt».  

Vinner av Johns premie-påskenøtt 2015: K. Karlsen (Oslo)

La andre få vite om dette innlegget..