Hold fast!

Timothy eberly 820x420 unsplash

Hold fast på mitt ord.

Din tid er na... Timeglasset ikon xx nathan dumlao lprreju2gbq unsplash 1
Ukens bibelord – 39

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.» (Johannes 14, 23-24)

Jubelvignett 4 for johnsteffensen. No
10 år på nett

I denne forbindelse vil jeg formidle en meningsytring fra en Facebook-bruker, et innlegg jeg tror mange kristne kjenner seg igjen i.  Vedkommende skrev: «Jeg føler at det ikke er så lett lenger å være kristen, fordi kirken og mange kristne ledere og prester virker som de ikke tør å stå for Guds ord og det Bibelen sier. I dag opplever jeg at kirken mer tilpasser seg folket. Men det er jo nettopp det som skal være kirkens rolle og presters rolle; å vise hva Guds ord sier, hva Bibelen sier – og være tydelige på det. Slik det er blitt nå, føler jeg at kirken mer vil tekkes folket, og at man ikke vil gjøre seg upopulær. Da velger man det som er enklest, og gir etter for hva folk flest mener i vanskelige spørsmål…»

Ta vare på Herrens ord… Husk din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst: Timothy Eberly / Unsplash – Timeglassfoto: Nathan Dumlao (Unsplash)

La andre få vite om dette innlegget..