Hjerterehabilitering. Den store forskjellen.

Vanngymnastikk er et viktig element i hjerterehabilitering. (foto: johnsteffensen. No)

Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet, bedret livskvalitet og er like viktig som medikamentell behandling

Fra krokeide rehabilitering. Det lille treningsrommet. (foto: johnsteffensen. No)Hjerterehabilitering behøver en strengt talt ikke å forholde seg til med mindre en får problemer med hjertet… Hadde du spurt meg for vel et år siden, hadde jeg knapt reflektert over hva hjerterehabilitering er for noe. Jeg hadde tenkt at hjerterehabilitering må være positivt for dem det gjelder, men jeg hadde ikke hatt noen klar forestilling om hva tilbudet medførte.
Men det var før jeg selv ble hjerteoperert, før jeg måtte trene meg opp igjen etter operasjonen.

Så fikk jeg plass på Krokeide rehabilitering, takket være en entusiastisk fysioterapeut ved Haukeland sykehus som talte svært så varmt om Krokeides tre ukers hjerterehabilitering. Først da jeg selv ble en del av opplegget, og fikk ta del i det gjennomtenkte programmet, forstod jeg hvor verdifullt hjerterehabilitering faktisk er, ikke minst fordi det bidro til at jeg fikk en betydelig bedre livskvalitet.

Kan ikke få fullrost hjerterehabilitering nok!

Treningsøktene på krokeide rehabilitering holder et meget høyt nivå¨. Ikke minst takket være may lisbeth ohnstads dyktige ledelse. (foto: johnsteffensen. No)Etter treukersoppholdet fikk jeg fortsette med ukentlige treninger på samme sted, under instruktør May Lisbeth Ohnstads svært kyndige ledelse, et treningsopplegg jeg ikke kan få fullrost nok! Personalet ved Krokeide rehabilitering gjør alle en fremragende jobb. Opplegget er etter min mening meget relevant og midt i blinken for målgruppen. Det forundrer meg derfor ikke at en rekke undersøkelser bekrefter at hjerterehabilitering er svært viktig. Et eksempel på dette er:  

A. Sæterhaug som i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver at hjerterehabilitering er «akseptert som en viktig behandlingsform etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner. Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet, bedret livskvalitet og er prognostisk like viktig som medikamentell behandling for mange infarktpasienter.»

Sæterhaug fortsetter: «Hensikten med hjerterehabilitering er å motvirke angst for fysisk aktivitet, oppnå bedre arbeidskapasitet, livskvalitet og sosial tilpasning, redusere antall reinnleggelser i sykehus og bedre risikoprofil og prognose. Treningsprinsippene for hjertepasienter er tilnærmet de samme som ved trening av friske. Det legges vekt på god oppvarming, variert aerob trening og treningsmengde og intensitet i forhold til den enkeltes kapasitet. Treningen må være lystbetont og følges opp med jevnlig informasjon om betydningen av å redusere andre risikofaktorer som røyking, kosthold og overvekt.

Hjerterehabilitering viktig også for pårørende

Vanngymnastikk er et viktig element i hjerterehabilitering. (foto: johnsteffensen. No)Ektefelle eller samboer er ofte den mest engstelige og bør tidlig delta i informasjonsmøter for å unngå at de bremser pasienten i livsutfoldelsen. Mange pasienter sliter med angst, søvnproblemer og lettere psykiske plager etter akutt hjertesykdom, og dette kan forhindres eller bedres i betydelig grad ved rask rehabilitering etter utskrivning fra sykehus. Noen pasienter kan få psykiske plager som krever støtte fra psykolog, men et tidlig og fornuftig rehabiliteringsopplegg kan forhindre mange av de negative opplevelser som tidligere var vanlig ved langvarig immobilisering.»

Dessverre ser det ut for at dette rehabiliteringstilbudet nå er i ferd med å bli en salderingspost blant så vel politikere som helseforetak og sykehuseiere. Dette må for all del ikke skje! Hjerterehabilitering er utrolig viktig og oppleves relevant og hensiktsmessig! Det vil være et stort tilbakeskritt å redusere dette genuine tilbudet. Hjerterehabilitering bør snarere økes – ikke reduseres! Før var det et fire ukers opplegg de fleste steder, nå er dette redusert til tre uker i Helse Vest! 🙁

Gruppe fra hjerterehabilitering på krokeide foreviget i hordnesskogen. (foto: johnsteffensen. No)I så måte kan det se ut som om hjerterehabilitering, til tross flere undersøkelser som poengterer og dokumenterer den store nyttegevinsten av slikt, helt uforståelig er i ferd med å bli nedprioritert for å spare penger… I et større samfunnsøkonomisk perspektiv vil et slikt sparetiltak neppe gi noen gevinst. Snarere tvertimot!

Virksomheten på Krokeide ble flyttet til Nesttun (Bergen), der den i 2022 fikk nye eiere. Hjerterehabiliteringstilbudet på Nesttun er dessverre historie fra og med 1. april 2024.

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “Hjerterehabilitering. Den store forskjellen.”

  1. Helt enig. Hjerterehabiliteringen på Krokeide har hatt stor betydning for meg. Nå går jeg over vidden og på byfjelle med glede. Og May Lisbeth som trener er helt unik 🙂

Comments are closed.