Pekefingervisen

Pekefingervisen foto johannes w unsplash bearbeidet av john steffensen
Når jeg vil peke finger på de andre, peker tre av fingrene mot meg.
Den ene sa; ta det rolig nå, du er’ke bedre enn han du står og peker på!
Så når jeg støtt skal peke på de andre, jeg kommer ingen vei.
Nei, jeg skjønner at jeg må først ta fatt på de tre som er rettet mot meg.
 
Når jeg vil peke finger på de andre, peker tre av fingrene mot meg.
Den andre sa; det er bra og vel, men tenk om du er to-tre ganger verre selv?
Så når jeg støtt skal peke på de andre, jeg kommer ingen vei.
Men det skjer store ting, når jeg først får sving på de tre som er rettet mot meg.
 
Når jeg vil peke finger på de andre, peker tre av fingrene mot meg.
Den tredje sa; tenk om du selv- skulle styre landet – hvordan gikk det vel ?
Så når jeg støtt skal peke på de andre, jeg kommer ingen vei.
Men jeg tror at nå skal det sikkert gå; på en, to tre – jeg peker først mot MEG !
 
(Tekst: MRA Moral Re-Armament. Foto øverst: Johannes W / Unsplash, bearbeidet av John Steffensen)
 
«Pekefingervisen» var i sin tid et av glansnumrene i Ten Sing Bergens første show med mål og mening. Det var Kjell Grønner som var solist den gangen.
Sangen stammer fra Oxfordbevegelsen (MRA)  – på norsk kalt «Moralsk Opprustning», en kristen vekkelsesbevegelse, grunnlagt i 1921 av den amerikanske presten Frank Nathan Daniel Buchman, hvis mål var og er å trekke frem enkle moralske sannheter, personlig gudstro og et disiplinert liv.
 
"hei, la oss være som fjellet, fri! " sang bjarne øystein graabræk i 1968. Nå er han med i komiteen som forbereder 50 årsjubileet i september 2017. Www. Johnsteffensen. No
Les mer om ten sing. Klikk på bildet mvh john
 
 

La andre få vite om dette innlegget..