Omvendelse

Glassmalerier. Marybeth pixabay

Bibelord

På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte:  «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»

(Matteus 3, 1-2)

Noen tenker at omvendelse er å angre sine synder. Kan hende bare å beklage lidelsen i stedet for synden…

Jeg har en følelse av at Johannes, for det er han som sier dette, mener at omvendelse må stikke dypere enn som så. Først må vi ta et oppgjør med vår egen selvtilfredshet og stolthet. Omvendelse medfører en real kursendring i livet, både moralsk og åndelig. Vi må slutte å rettferdiggjøre våre egne handlinger. Det er den totale omvendelse som Johannes sikter til i ukens bibelord. Og en slik snuoperasjon kan ikke tas på med en harelabb.  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Marybeth (Pixabay) 

La andre få vite om dette innlegget..