Om Kjell Grønner på skråplanet og konform ungdom med lite spenning i tilværelsen

Ten sing sitt show med mål og mening brukte djevelens musikk, påstod enkelte kristne.

Ten Sing møtte også motbør

Kjell Grønner på skråplanet og konform Ten Sing ungdom med lite spenning i tilværelsen

Ten Sing sine første år – ført i pennen av John Steffensen

Medlemmene i ten sing fikk mange spennende og flotte opplevelser, stikk i strid med det som ba sin anmelder mente å vite. Her er koret foreviget sammen med cliff richard i bergen.
Medlemmene i ten sing fikk mange spennende og flotte opplevelser, stikk i strid med det som ba sin anmelder mente å vite. Her er koret foreviget sammen med cliff richard i bergen.

Kjell Grønner, Ten Sings grunnlegger og primus motor, forteller i biografien «Gud kan» (Luther forlag) om hvordan andre kristne reagerte på det nye kor-konseptet: «Selv om vi møtte god støtte utenfra, og en viss interesse innenfra vår egen kristelige andedam, møtte det oss også sur kritikk og negativ debatt i vårt eget kirkelige miljø.

Erotiske rytmer var djevelens verk

De underligste argumenter ble fremført, og et av dem var at rytmen i seg selv var erotisk og dermed også djevelens verk. Et av de kristelige bladene hadde en svær artikkel hvor overskriften het «På skråplanet», hvor det var meg og mine medarbeidere som ble beskyldt for å være på skråplanet selv, for å lede store ungdomsflokker etter oss. «De bruker djevelens musikk.» skrev man i bladet.

Og i mange avisinnlegg hamret man løs på oss: «Dere blir brukt av Guds fiende.» «Dere fører unge vill.» «Vi vet ikke om det er riktig av dere å bruke kristennavnet.»

Hjernedødt

Under headingen "hey jesus! " kritiserte thomas breivik ten si
Under headingen «hey jesus! » kritiserte thomas breivik ten sing nord og ned.

Men selv om de aller aller fleste klemte Ten Sing til sitt bryst og syntes dette nye var storveis, fantes det også kritiske røster utenfor «den kristelige andedam». En av de mest kritiske aviskommentarene ble forfattet av lærer og samfunnsdebattant Thomas Breivik i BA. Han var ikke nådig i sin dom over Ten Sing Bergens show med mål og mening. Under overskriften «Hey Jesus!» hamret Breivik løs på et konsept han hadde svært lite til overs for. Han skrev bl.a.: «I dag synes det som om Vårherre best kan tilsynges på engelsk. Omtrent halvparten av de 20 show- og sangnumre var av Sing Out- og MRA- opprinnelse. Hva er det disse tekstene utsier? Slagord-«sannheter» og etiske plattheter og konformitetsregler. .. en blanding kristelige selvfølgeligheter, oppfordring til snill forbrukermentalitet og et lett anstrøk av 17. mai.

Konform ungdom er det veletablerte samfunns beste støtter. Det gir færre problemer, men liten spenning ved tilværelsen,» skrev tb i mai 1968 i bergens arbeiderblad.
«konform ungdom er det veletablerte samfunns beste støtter. Det gir færre problemer, men liten spenning ved tilværelsen,» skrev tb i mai 1968 i bergens arbeiderblad.

Det koreografiske element er enkelt og har det primitive rituals effektivitet. Tempo, de raske lysskift og rytme bar showet, slik at «budskapet» faktisk «gikk inn» uten at den grå hjernebark fikk anledning til kritisk funksjon.

Konform ungdom er det veletablerte samfunns beste støtter. Det gir færre problemer, men liten spenning ved tilværelsen,» skrev TB i mai 1968 i Bergens Arbeiderblad.

Nytt! Alle innlegg om Ten Sing Bergens første år er nå samlet i egen underkategori under kategorien «Musikk» på dette nettstedet

Personlig vil jeg legge til at Thomas Breivik sin kommentar om at Ten Sing ga liten spenning ved tilværelsen, sier mer om herr Breivik enn Ten Sing. Jeg kan forsikre om at vi var svært mange unge som fikk oppleve en fantastisk ungdomstid spekket med spenning, variasjon og utrolige opplevelser, et eventyr som bidro til vi aldri fikk sjanse til å kjede oss på noe vis. Bare så det er sagt….

Les mer om: Ten Sing

Ten Sings første ordinære øving fant sted 4. september 1967. I 2017 er det femti år siden Ten Sing så dagens lys. Dette vil bli feiret i Bergen tre dager til ende fra 29. september – 1. oktober 2017. Vil du vite mer om dette jubileet, kan du sjekke den åpne Facebook-gruppen «Bergen Ten Sing jubilerer i 2017»

Blant de mange spennende tingene ten singerne fikk oppleve, var en uforglemmelig danmarksturne. Www. Johnsteffensen. No
Blant de mange spennende tingene ten singerne fikk oppleve, var en uforglemmelig danmarksturne. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..