Bibelord. Hva skal jeg gjøre?

Bibelord...

Bibelord

Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» 

(Markus 10, 17-19)

Det kan virke som om denne mannen ikke helt fikk det svaret han hadde forventet. Kanskje ønsket han en konkret tilbakemelding om hvilke handlinger som var viktig, og som kunne gi ham frelse. I stedet trekker Jesus frem de 10 bud, men bare de budene som sier noe om vårt forhold til andre mennesker, ikke de som omhandler forholdet til Gud.

I og med at Jesus kunne «se» hvordan denne mannen egentlig var, tror jeg Jesus med sitt svar fokuserte på mannens spesielle utfordringer. Om det var du som stilte Jesus det samme spørsmålet, hvilke av de 10 budene tror du Jesus ville ha trukket frem overfor deg,  og som ville ha rammet deg mest…? Tenk litt på det.  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto:  Waldryano (Pixabay)

Lytt til vakre «Fall til ro»:

La andre få vite om dette innlegget..