Sunne svangerskap beskytter neste generasjon mot diabetes. (Sakset)

Et sunt svangerskap er svært viktig. Foto michael anfang.

Sunne svangerskap beskytter neste generasjon mot diabetes 2.

I Diabetesforbundets blad, «Diabetes» (nr 2/2020), leser vi om hvilken innvirkning svangerskapet har på utvikling av diabetes senere i livet. Pågående forskning viser at genene hos et foster i livmoren under visse forhold kan slås av og forbli avslått resten av barnets liv. Det er ikke bare fedme og livsstil som kan forklare økningen av diabetes type 2 i verden, økningen har også en annen og uventet side…

Foto øverst: Michael Anfang / Unsplash

Sakset. Www. Johnsteffensen. Foto joanna kosinska unsplash
Fra bladet «diabetes», nr 2/2020

Det vises til Kina der knapt 3 prosent av befolkningen i år 2000 hadde diabetes. 13 år senere hadde denne andelen økt til hele 11 prosent. På verdensbasis har i dag 463 millioner voksne diabetes. Dette tallet forventes å stige til 629 millioner i 2045. Annenhver voksen som har diabetes, vet ikke om at han eller hun har sykdommen.

Overraskende funn

Det er overraskende at sultkatastrofer fører til en kraftig økning av diabetes type 2. Sitat:

«Under Maos store sprang fra 1958 til 1962 ble Kina rammet av en av historiens verste sultkatastrofer. Vi tror at hungersnøden kan ha gitt næring til den diabetesbølgen vi ser i Kina i dag. Fenomenet er godt studert. I løpet av den siste vinteren under andre verdenskrig 1944-1945 var det en alvorlig hungersnød i Nederland, da nazistene blokkerte alle matforsyninger. De kvinnene som var gravide under den nederlandske hungersnøden, fødte barn som 70 år senere hadde arr på genene sine. Barn som ble født under hungersnøden hadde betydelig mer diabetes type 2 enn sine søsken. Studier har vist hvordan epigenene* til de ufødte barna ble omprogrammert for et liv i sult. Da barna senere vokste opp med mat i overflod, skapte genene problemer.»

Forskere fant at risikoen for diabetes var sjudoblet

Alt dette i følge professor Paul Zimmet, en av verdens ledende forskere på diabetes type 2. Han legger til at effekten av sultkatastrofen i Kina nå blir intensivt studert. «For de barna som ble født under hungersnøden, ble risikoen for høyt blodsukker sjudoblet dersom de siden spiste vestlig mat.»

Professor Zimmet poengterer viktigheten av sunne svangerskap. På den måten kan vi beskytte neste generasjon mot å utvikle diabetes type 2. «Mors helse under svangerskapet blir derfor et vesentlig anliggende. Det gjelder å tenke langsiktig,» fremholder han.

*) Angående epigenetikk. Nyere forskning viser at det sitter andre molekyler langs de lange DNA-strengene som bestemmer hvordan genene leses av. Disse molekylene kan bli endret i hver celle. Gener kan derfor slås av eller på.

Se også «Hva om virus ikke var usynlig?»

Middelhavskosthold del 1. Foto louis hansel unsplash
Klikk på bildet for mer

La andre få vite om dette innlegget..