Hvorfor er salt helseskadelig?

Salt - for mye er skadelig. Start gjerne med å fjerne saltbøssen fra spisebordet...

Salt bør reduseres for å få bedre helse (2)

Det vanskelige saltinntaket

Lenge trodde en at det fantes en sammenheng mellom det å bli gammel og det å ha høyt blodtrykk. Men så er ikke tilfelle. Undersøkelser av folkegrupper i Afrika og Sør-Amerika som har lave saltinntak (dvs. mindre enn 3 gram per dag) viser ingen tendens til økt blodtrykk med alderen.  En norsk studie viser at inntak av mye salt kan være årsak til ca 15% av hjerte- og kardødelighet blant personer under 70 år, og at ca hvert tiende dødsfall pga. hjerte- og karsykdom har en sammenheng med høyt saltinntak.

Nyrene spiller en viktig rolle for hvorfor saltet øker blodtrykket. Et høyt saltinntak får bl.a. blodvolumet til å øke dersom nyrene sliter med å skille ut det overflødige saltet. Dette økte blodvolumet fører igjen til at hjertet må arbeide hardere, og ettersom et høyt saltinntak også fører til at blodårene blir trangere og stivere, resulterer dette i økt blodtrykk når blodvolumet skal presses rundt i kroppen.

Les også: Reduser saltinntaket og få bedre helse

Saltet svekker også det såkalte endotellaget i arteriene. Endotellaget har bl.a. som oppgave å gjøre blodårene elastiske slik at blodgjennomstrømningen kan økes. Men endotellaget svekkes gradvis både med alder og ved høyt blodtrykk, og dyrestudier viser at et langvarig høyt saltinntak svekker endotellaget, men at et kosthold med mindre salt har motsatt effekt. Hovedpulsåren (aorta) blir mindre elastisk når den over lang tid utsettes for et for høyt trykk, noe som igjen fører til nedsatt blodtilførsel til organene, i tillegg til økt risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt eller angina pectoris. En moderat reduksjon av saltinntaket gjør derimot pulsårene mindre stive. Er du redd for at maten skal oppleves smakløs om saltet reduseres, husk at smaksløkene ganske snart venner seg til mindre saltmengder. (Se for øvrig forrige artikkel om salt.)

Svekket nyrefunksjon fører til at mindre blodvæske blir renset av nyrene, med det resultat at natrium hoper seg opp i blodet i tillegg til at blodvolumet øker.  Et høyt saltinntak øker derfor risikoen for hjerte- og karsykdom indirekte gjennom økt blodtrykk, men også fordi saltet kan ha en skadelig effekt både på karvegger og nyrer.

Kilde: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Sagt på en annen måte; se følgende instruktive Powerpoint om hvordan salt virker på kroppen:

 

La andre få vite om dette innlegget..