Hold øye med synet

Hold øye med synet ditt... Www. Johnsteffensen. No

Hold øye med synet ditt

Jo eldre du blir, desto viktigere blir synsundersøkelser

Bare noen få øyesykdommer gir smerte. Synsundersøkelser kan avdekke om noe er på gang på et tidlig stadium. Da kan det også være lettere å redde synet.Norges Blindeforbund har laget en liste over symptomer på mulig øyesykdom. Dersom du kjenner deg igjen i noen av symptomene, bør du få undersøkt øynene nærmere.

5 av 6 nordmenn kjenner ikke til et eneste symptom på øyesykdom, og dette er i følge ekspertene bekymringsfullt. Jo eldre en blir, desto viktigere blir synsundersøkelser. Bare noen få øyesykdommer gir smerte, og derfor kan lidelsen være vanskelig å oppdage. Har man fylt 60, bør synet sjekkes hvert annet år, i følge Blindeforbundet.

Her er symptomene en bør ta på alvor:

⇒ Rette linjer ser skjeve ut, f.eks. dør- og vinduskarmer.

⇒ Innskrenket synsfelt eller skygge i synsfeltet.

⇒ Tåkesyn.

⇒ Endret syn, særlig hvis det bare gjelder på det ene øyet.

⇒ Ser ikke fortauskanter.

⇒ Nattblindhet – eller nedsatt syn i mørket.

⇒ En blendes kraftig og lenge av sollys eller en møtende bil.

⇒ Dobbeltsyn. 

Visste du forresten at en 70-åring har behov for mer enn tre og en halv gang så mye lys som en 20-åring? For hvert år som går, bør lysstyrken økes med 1 watt.

Les mer om øyesykdommer, belysning etc. på www.altomsyn.no

 

La andre få vite om dette innlegget..