Frelseren

Bibelord til ettertanke.

Frelseren.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoRart å tenke på at profeten Jesaja 600 år før Jesu fødsel skrev det som kanskje er det tydeligste påskebudskapet om Herrens frelse. Han skrev: «Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» (Jesaja 53,6). Selv om dette ble skrevet for 2600 år siden, rammer det oss like fullt i dag. Teksten er fremdeles aktuell: Vi gikk oss alle vill som sauer – og hver tok sin vei…

Uttrykket «dum som en sau» kjenner de fleste. Sauer finner på mye rart når de er redde. De farer til alle kanter, er forvirret, uten fornuft, mål og mening. Om ledersauen setter utfor et stup, følger de andre etter, osv. Jesaja forteller at vi mennesker opptrer egenrådige og har gjort noe som er lite smart og ulogisk på samme tid; vi har forvillet oss bort fra den rette vei, «hver tok sin vei.» Et aktivt og bevisst valg bort fra Herrens vei. Kan det være at det er din trass og din uvilje mot Gud som profeten Jesaja skriver om? 

I følge Bibelen må trass mot Guds ord straffes, og den straffen skal i følge Herren sones. Heldigvis har vi fått to valg når det gjelder dette; enten evig fortapelse – eller ta inn over oss det som Jesus gjorde for oss alle i påsken. Jesaja fortalte om det hundrevis av år før det hendte: «Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jesaja 53,5). Jesus ble såret, knust og straffet for at vi skulle ha fred. En slik fred har du bare dersom din synd blir sonet. Påsken uten Jesus – er synd uten soning, og synd uten soning – er straff uten nåde. 

Kan du tenke deg å dele guds ord... Foto caroline grondin. Unsplash. Www. Johnsteffensen. No
La andre få lese «frelseren». (foto: caroline grondin)

Uansett hvor du er, hvem du er og hva du holder på med – la ikke påsken gå fra deg uten at du har tatt i mot Jesus. Han døde for oss for at vi skal ha evig liv hos Gud. For å vise at dødsriket ikke hadde makt over Jesus, sto han opp igjen fra de døde første påskedag, den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus lever – dødens makt er brutt!

Derfor var det naturlig at kristne mennesker møtte hverandre etter påske med følgende hilsen: «Kristus er oppstått!” Da svarte de andre tilbake; ”Ja, Kristus har sannelig stått opp!”

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
       Deg være ære,
       Herre over dødens makt!
       Evig skal døden være
       Kristus underlagt.
      Frykt ikke mere!
      Evig er han med.
      Troens øye ser det:
      Han gir liv og fred.
      Kristi navn er ære,
      seier er hans vei,
      evig skal han regjere,
      aldri frykter jeg.
Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!
Kristus er oppstått! God påske!

 

Les flere «Til ettertanke»

 

La andre få vite om dette innlegget..