«Voldsomme innsparinger på sykehjemmet forandret alt!»

Denne pleieren hadde ikke en gang noe medisinkurs, men ble likevel satt til å dele ut blodfortynnende medisin og beroligende tabletter! "det var ubehagelig fordi jeg var totalt uerfaren. Jeg burde sagt nei, men følte meg presset... "

Pleiemedhjelperen forteller videre at hun ble presset til å sette insulinsprøyte på en gammel mann, at hun ikke hadde lyst eller følte seg kompetent til å gjøre dette!– Måtte gi beboerne beroligende medisin for at vi skulle ha kontroll!

For noen uker siden fortalte jeg om beboerne på svigermors sykehjem som kun fikk dessert hver søndag, dersom personalet fant nok flasker til å pante! Jeg har dette i tankene når jeg leser det som den ufaglærte pleieassistenten, Veronika Klemetsen, 20. november 2012 forteller til Bergensavisen: «Jeg trivdes kjempegodt i starten. Vi hadde tid til pasientene, og sykepleierbemanningen var god. Men den voldsomme innsparingen forandret alt. I 2007 hadde Løvåsen sykehjem et underskudd på hele seks millioner kroner. I 2011 var dette på nærmere to millioner. Vi måtte spare på alt! Ledelsen satte ikke inn vikarer dersom noen var syke. Vi som var igjen måtte løpe mellom avdelingene for å hjelpe hverandre. Jeg fikk ikke tid til å prate med pasientene. I stedet måtte jeg gi dem beroligende medisin for at vi skulle ha kontroll!»

Forholdene ved Løvåsen sykehjem ble meldt til Fylkesleggen, også fordi det i følge samme avis, på 11 av 30 nattevakter kun fantes en sykepleier som skulle ha ansvar for 128 pasienter!

– Ble presset til å sette sprøyter

Pleieassistenten ved sykehjemmet forteller videre at «jeg måtte be pasienter om å låse dørene slik at demente vandrere ikke skulle komme inn til dem på rommet.» Hun forteller videre at hun ble presset til å sette insulinsprøyte på en gammel mann, at hun ikke hadde lyst eller følte seg kompetent til å gjøre dette, men at sykepleieren hadde instruert henne over telefon! Hun forteller også om at hun ble presset til å gi morfin. «Jeg tok et medisinkurs i 2008, men jeg var og er overhodet ikke i stand til å gi en pasient morfin,» fortalte hun til Bergensavisen

Kanskje husker du at jeg skrev om den lite tillitsvekkende medisinutdelingen på rapport-sykehjemmet, og at svigermor ved flere anledninger fikk medisiner som vakthavende pleier ikke kunne gjøre rede for – eller ante hvorfor hun plutselig skulle ta en tablett hun aldri tidligere hadde fått.

«Rapport-sykehjemmet» var ikke Løvåsen sykehjem, men begge sykehjemmene var i Bergen, og begge var underlagt knallharde sparetiltak, sparetiltak som langt på vei artet seg likedan ved begge institusjonene.

– Jeg burde sagt nei, men følte meg presset

«Jeg hadde vondt i hjertet da jeg gikk fra jobb» fortalte en annen pleiemedhjelper til Bergensavisen, en Løvåsen-ansatt som var enda «grønnere» enn førstnevnte. Denne pleieren hadde ikke en gang noe medisinkurs, men ble likevel satt til å dele ut blodfortynnende medisin og beroligende tabletter! «Det var ubehagelig fordi jeg var totalt uerfaren. Jeg burde sagt nei, men følte meg presset…» sa hun til avisen.

De to pleierne forteller om helt uholdbare tilstander ved sitt sykehjem, om en uansvarlig og uverdig behandling av syke og gamle. Ingen av oss kan vel akseptere at våre gamle behandles på en slik nedverdigende og respektløs måte? Min tidligere utgitte sykehjemsrapport; «Velkommen til virkeligheten!» viser hvor ille det opplevdes for en eneste pasient. Rapporten forteller åpent og ærlig om hvordan hverdagen artet seg for en beboer som ble utsatt for en uverdig og lite respektfull behandling av sykehjemmets ansatte, en pleie som dessverre overgikk vår villeste fantasi i negativ forstand…  

Les «Rapport fra et sykehjem» («Velkommen til virkeligheten!») ved å klikke her.

La andre få vite om dette innlegget..