Hjernen stimuleres best slik…

Hjernen. Derfor skal du lære deg noe som er helt nytt... Www. Johnsteffensen. No foto helloquence. Unsplash

Derfor blir det tyngre å lære seg nye ting når man blir eldre.

Hjernen stimuleres best når den får helt nye utfordringer

Det blir tyngre og vanskeligere å lære seg nye ting når man blir eldre. Gjennom livet har hjernen vært i stand til å tilpasse seg læring, det kalles plastisitet. Denne tilpasningsprosessen endres ikke når man blir eldre, det er bare det at enkelte regioner i hjernen ikke har snakket med hverandre på en god stund. All den tid nervecellene i hjernen kommuniserer ved at informasjon overføres mellom dem, er det aller beste man kan gjøre, å stimulere hjernen ved å holde den i aktivitet. Dette skjer når man prøver å lære seg noe nytt.

Derfor skal du lære deg noe du ikke kan fra før

Det hjelper ikke at man fortsetter med samme aktivitet som man har holdt på med i mange år. Da bruker man bare den kunnskapen man allerede har tilegnet seg. Men når man prøver seg på noe helt nytt, får hjernen en skikkelig utfordring. Det kan dreie seg om å lære et nytt språk, tilegne seg et nytt dataprogram, spille et nytt instrument, etc. Når man i tillegg praktiserer dette nye, skjer det nye koblinger i hjernen ved at regioner som ikke har kommunisert med hverandre på lenge, blir aktivisert.

Les også «Menneskehjernen og hva som styrer hva»

Lær noe nytt for å stimulere hjernen

Ny læring versus demens

Når man blir eldre er det smart å være aktiv. En aktiv hjerne i en aktiv kropp er den beste måten å holde seg frisk på. Dessverre fins det ingen forskning som dokumenterer at det å holde hjernen aktiv, forhindrer demens. Trolig kan demens utsettes, men har man først fått en slik diagnose, stopper ikke sykdommen selv om man forsøker å lære seg nye ting. I beste fall kan sykdommen bremses litt.

Les også «Menneskehjernen rydder opp»

Vær aktiv, både mentalt og fysisk

Om man er fysisk aktiv, holdes hjertesystemet/blodomløpet i gang, noe som bl.a. sørger for at hjernen tilføres oksygen. Dette er en viktig fysiologisk prosess som har god effekt på det mentale plan. Men den eneste hjernetrimmen som virkelig monner, er i følge hjerneforskere, å lære seg noe helt nytt,  ikke gulpe opp igjen noe man kan fra før av. 

Les også om «Samspillet i hjernen»

Demens rammer stadig flere, og en behøver ikke å være svært gammel for å bli rammet av sykdommen.
Demens rammer stadig flere. Klikk på bildet og les mer om 10 tidlige tegn på demens.

La andre få vite om dette innlegget..