Guds lam

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Om kristnes forpliktelse.

I Johannes 17,3 leser vi; «Dette er det evige liv, at de kjenner deg – den eneste sanne Gud og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Det er altså det evige liv at vi kjenner Jesus, Guds lam.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoAlle kristne, dvs. de som i sitt hjerte tror på Jesus Kristus, har en forpliktelse til å peke på Jesus. Ikke bare er Misjonsbefalingen (Matteus 28,18-20) tydelig på at de som selv har lært Kristus å kjenne, har som sin første – og største oppgave, å peke på Jesus overfor andre. I Johannes 1,35-36 leser vi om Johannes som står og prater med noen, når Jesus kommer gående mot dem. Da sier Johannes til de han snakker med; «Se, Guds lam!»

Uttrykket «Guds lam» er fremmed for mange, men for datidens israelitter hadde ordene en helt bestemt betydning. Essensen var: «Se, der er han – Jesus Kristus, Guds egen sønn, han som ble ofret som et sonoffer for deg, for at du skulle bli renset og gå fri fra dommen og fortapelsen.» Det er han , Jesus Kristus, den kristne menighet er satt til å peke på. 

Les om min intense opplevelse av Mariasøstrene i Darmstadt i «Følbar kjærlighet»

Så må vi ikke glemme at den beste måten å peke på Kristus på, er at mennesker som tror på ham, gjennom sin livsførsel, sin måte å være på, viser at de gjør slik som de forkynner, og at troen ikke bare uttrykkes verbalt. En kristen skal ikke mene at han/hun er bedre enn andre, eller fremstå som en viktigper eller bedreviter. Den beste måten å peke på Jesus er, å fortelle andre om din tro, og gjennom din varme, omsorgsfulle, inkluderende måte å være på, gi andre mennesker lyst til å møte Ham, kjenne Ham, tro på Ham – og dermed leve evig . 

John Steffensen

Les også andre «Til ettertanke»

La andre få vite om dette innlegget..