Ingen kur mot demens

I dag har vi lite å stille opp med mot demens. Men ny forskning gir fremtidshåp. Www. Johnsteffensen. No

Ustoppelig sykdom?

Det fins i dag ingen kur mot demens

Da jeg var yngre, tenkte jeg at demens utelukkende dreide seg om det å bli tutlete eller forvirret. I kameratgjengen kunne vi tøyse med sykdommen. Vi visste ikke bedre. Senere har jeg skjønt at demens for mange dreier seg om mye mer enn bare det å rote eller glemme litt. Det fins flere varianter av sykdommen, og jeg hadde aldri forstått at noen former for demens også kan føre til et enormt fysisk forfall, så ille at den syke til sist blir liggende i fosterstilling – i sin egen boble. Som da livet startet en gang for lenge siden.

Som unge tøyset vi med demens. Vi visste ikke bedre…

Hvis vi skal tro nyhetsbildet, skal norske forskere være i front når det gjelder å finne en kur mot demens. Per dato fins det ingen slik kur, men forsøk med mus har vist lovende resultater. Kanskje om 10 år har man kommet et godt stykke videre, men i skrivende stund har man lite å stille opp med. Demens er vondt både for den som rammes, og for de pårørende som ser at deres kjære sakte men sikkert forandrer seg. Det begynner ofte snikende, og det kan ta flere år før hovedpersonen selv eller hans nærmeste skjønner hva som har vært på gang. Etter hvert begynner de første signalene å få mening. Disse var tegn på at noe var i ferd med å endre seg.

Ved demens ødelegges hjernecellene gradvis. Etter hvert kan personligheten endres, og den syke mister hukommelsen samtidig som den sosiale evne forvitrer. Tidsforløpet kan være svært individuelt, fra noen få år opp til 20. Det er heldigvis uvanlig at demenssykdom inntreffer tidlig . Av rundt 70 000 nordmenn som i dag har sykdommen, er mellom 1 200 og 1 400 under 65 år.

I følge Nasjonalforeningen for folkehelsen kan disse tegnene indikere demens:

10 tidlige demenstegn:

1. Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen. Hyppig glemsomhet eller forvirring.

2. Problemer med å utføre vanlige oppgaver, for eksempel glemme å servere maten man har laget, eller til og med glemme at man har laget maten.

3. Språkproblemer. Den rammede kan glemme helt enkle ord, eller bruke ord som er meningsløse i sammenhengen.

4. Desorientering når det gjelder tid og sted; man går seg bort i sitt eget nabolag uten å vite hvordan man kom seg dit, eller hvordan man skal finne veien hjem.

5. Svekket dømmekraft. Den rammede kan gå i butikken i morgenkåpe eller ut i snøen med tøfler på.

6. Problemer med å tenke abstrakt, for eksempel forstå tall og foreta enkle regneoperasjoner.

7. Feilplassering av gjenstander. Den rammede kan legge gjenstander på fullstendig feil sted, som strykejern i kjøleskapet og armbåndsur i sukkerkoppen.

8. Humørforandringer. Tendens til raskere humørsvingninger, uten åpenbar årsak.

9. Adferdsendringer, enten plutselig eller over lengre tid. En som tidligere var ubekymret og sorgløs, kan bli sint, mistenksom eller engstelig.

10. Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker. Den rammede forblir uinteressert og uengasjert i mange – eller kanskje alle sine tidligere aktiviteter.

Les mer om demens

Kjerringråd. Du finner mange nyttige kjerringråd på www. Johnsteffensen. No

Klikk på bildet og sjekk mange nyttige hverdagsråd.

La andre få vite om dette innlegget..