Selskapsleker for voksne (26) – Populær bordkonkurranse

Selskapsleker for voksne - www. Johnsteffensen. No

Selskapsleker for voksne

Kjekk aktivitet som skaper kjærkommen variasjon. 

Leker til festen – selskapsleker 26

Populær bordkonkurranse

Samtlige gjester, gjerne i et lite eller middels stort selskap

Dette er en bordkonkurranse som skaper stort engasjement. Del forsamlingen i grupper med fra 2-3 til 5-6 personer i hver gruppe. Disse velger en sekretær som sørger for utfylling av skjemaet som deles ut (og som leklederen har trykket opp på forhånd. Se nedenfor.) Alle gruppene får samme oppgave. Hver gruppe trenger kulepenn eller blyant.

Sjekk alle de gode oppskriftene på havregrøt... Www. Johnsteffensen. NoAlle jobber samtidig, og det er leklederen som bestemmer hvor lenge konkurransen skal pågå. Han/hun beveger seg rundt og danner seg et inntrykk av hvor langt gruppene er kommet. Når leklederen gir signal, legges blyantene ned. De som evt. fortsetter å skrive etter at beskjeden er gitt, kan få poengtrekk for dette.

Sjekk også artige FESTSANGER på www.johnsteffensen.no

Nå skal gruppenes besvarelser rettes. Dette kan gjøres på flere måter, men kanskje er det best/artigst at besvarelsen blir rettet i plenum etter at gruppene har levert arkene videre til nabogruppen. Leklederen leder rettingen. Alle som har svart tilfredsstillende, får poeng for hvert riktig svar. Om to grupper har svart det samme, får begge gruppene et halvt poeng. Om en tredje gruppe også har riktig svar, men har funnet en annen vri enn de to andre, skal gruppens originalitet belønnes. Der de to andre fikk 0,5 poeng for sine svar, gis det 1 poeng til gruppen som var helt alene om sitt svar. (Eks: «Oljeselskap» på bokstaven S. Gruppe 1 og 2 skrev «Statoil», gruppe 3 «Shell». Sistnevnte får dermed 1 poeng, mens de to andre får 0,5 poeng hver.)

Om det oppstår uenighet om et svar, er leklederen suveren dommer. Det er han/hun som bestemmer hvor mange poeng hver gruppe skal få. Om en ikke har tid til å gjennomgå svarene i plenum ved at gruppene retter hverandres oppgaveark, kan leklederen ta med seg arkene på bakrommet og jobbe med dem i det stille, for deretter å kunngjøre resultatet senere på festen.

Visste du forresten at det fins et oppkomme av selskapsleker for voksne (festleker) og leker til barnebesøk på johnsteffensen.no ?

Nedenfor følger ferdigtrykte oppgaver som evt. kan kopieres. Det nederste skjemaet er tomt, dette for at en kan lage sin egen vri på konseptet. Konkurransen skaper god stemning og stort engasjement, og er en populær aktivitet i selskaper for voksne. I et lite selskap går det an at enkeltpersoner jobber med oppgavene alene, evt. at to arbeider sammen.  

Neste selskapslek: Hvor godt kjenner de hverandre, EGENTLIG?

Alle selskapsleker for voksne

Et tips før evt. kopiering: Høyreklikk på skjemaet og velg «Åpne linken i et nytt vindu». Da blir det lettere å skrive ut.

Oppgaveeksempel A:

A - eksempel på oppgaveark til bordkonkurranse - johnsteffensen. No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaveeksempel B:
B - eksempel på oppgaveark til bordkonkurranse - johnsteffensen. No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egendefinert oppgave:

C - tomt skjema for egendefinert oppgave - johnsteffensen. No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Skjemaene kan fritt kopieres til bruk i selskap, men enhver annen form for distribusjon (på internett, i bøker, blader e.l.) tillates ikke uten skriftlig godkjennelse. © www.johnsteffensen.no

www.johnsteffensen.no har flest selskapsleker for voksne

La andre få vite om dette innlegget..