Hvor smart er dette da…?

Det er lenge siden arbeidsfolkene dro. Likevel ligger alle skiltene strødd rundt omkring. Minst to av dem utgjør en stygg trafikkfelle. (foto: www. Johnsteffensen. No)

Dette er en dødsfelle

Synes veimyndighetene dette er greit…?

Det er lenge siden arbeidsfolkene dro. Likevel ligger alle skiltene strødd rundt omkring. Minst to av dem utgjør en stygg trafikkfelle. (foto: www. Johnsteffensen. No)Det har pågått veiarbeid vel en kilometer fra der jeg bor. Arbeidet ble avsluttet for mange uker siden, og arbeidsfolkene tok med seg maskiner, brakker, stillaser og utstyr. Men ikke skiltene. Rundt 10 stativer med diverse skilt ligger strødd langs veien. Ikke noe vakkert skue, heller ikke et egnet sted for oppbevaring…

Men to av skiltene tar prisen. De er pent lagt ned av arbeidsfolkene, og slik ligger de på hver side av veien… Men er dette greit med tanke på trafikksikkerhet? Selvsagt ikke… Et øyeblikks uoppmerksomhet fra en av de mange syklistene som ferdes på veien, kan fort få fatale konsekvenser. Å ramle mot en slik skarp kant i fart er trolig ensbetydende med det å bli halshogd – eller i det minste bli kraftig oppskåret. Som en ser, er skiltet nesten «låst» der det hviler på en stein like ved lysstolpen. Et annet sted er skiltet lagt ned på tilsvarende måte, men «låst» inntil en mur…

Ubetenksomt gjort, ingen tvil om det, men hadde det vært du eller jeg som hadde tillatt oss tilsvarende til fare for dem som ferdes på veien… hva tror du straffereaksjonen ville blitt da? Kan hende hadde vi blitt burt inne for å ha opptrådt uansvarlig…?

For ordens skyld; saken er sendt videre til Bergen kommune ved Trafikketaten. Og jeg er ikke den første som gjør dette.

La andre få vite om dette innlegget..