#Stoppstoreklasser gir seg ikke før målet er nådd

Elever, foreldre og majoriteten av lærerne støtter aksjonen #stoppstoreklasser. Www. Johnsteffensen. No

Aksjonen #Stoppstoreklasser

Elever, lærere og foreldre har fått nok. Nå gjenstår det å overbevise landets politikere…

En landsomfattende kampanje mot store klasser både i grunnskolen og videregående skole er nettopp igangsatt. Budskapet er at «store klasser gir mindre læring» og at «ingen elever er like, men alle lærer best når de blir sett».

Aksjonen #stoppstoreklasser har fått en flying start på facebook. Dette er en av kampanjens plakater.Det er ikke vanskelig å være enig i dette, for slagordene gjenspeiler det som har vært min egen erfaring gjennom et langt lærerliv. Når det er mange elever i klassene, sliter læreren med å få tilstrekkelig tid til hver enkelt elev. At alle elever dessuten skal ha individuell opplæring tilpasset sitt nivå, gjør det ikke lettere å rekke over alle når klassene er store. Tre av fire lærere oppgir at store klasser er hovedårsaken til at ikke alle elever får tilstrekkelig oppfølging.

86% av lærerne mener at klassestørrelsen har stor betydning for læringsutbyttet

Hele 86% av lærerne i grunnskolen og videregående skole mener at klassestørrelsen har stor betydning for elevens læringsutbytte. I videregående skole har f.eks. hver tredje lærer det meste av undervisningen i så store klasser at de ikke klarer å følge opp hver enkelt elev og gi dem tilpasset undervisning».

Jeg har tidligere omtalt dette problemet, og flere forskningsrapporter tilkjennegir at klassestørrelsen har stor betydning for læringsutbyttet. Selv foretok jeg en anonym elevundersøkelse for noen år tilbake som også tydelig bekreftet at barna lærer best når de ikke er for mange i klasserommet.

#Stoppstoreklasser kommer aldri til å gi seg

Aksjonen #Stoppstoreklasser vil bevisstgjøre foreldre, velgere, opinionsdannere og andre foran høstens stortingsvalg. Målet er lovfestede nasjonale minimumskrav til antall elever per lærer på skolenivå, like fra grunnskole til videregående. Elevorganisasjonen og FUG (Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen) støtter kampanjen. Om aksjonen ikke kommer i mål med de politikerne som velges til Stortinget til høsten, har aksjonistene ikke tenkt å gi seg. De kommer til å fortsette kampen helt til målet er nådd.

Personlig vil jeg legge til at mindre klasser skulle være en selvsagt prioritering som poltikerne burde kunne ta inn over seg uten at noen var nødt til å lage en stor kampanje om dette. Til høsten er det valg, og da kan vi få gjort noe med det!   

Les også: Mindre elevgrupper ga berydelig bedre karakterer

 

La andre få vite om dette innlegget..