Vanning av planter. Den gylne middelvei.

Vanning av plantene... Planteskole. Www. Johnsteffensen. No. Foto christian hermann unsplash

Rett vanning av planter. 

Mange hensyn å ta når plantene skal vannes…

Logo johns planteskole. Foto stephanie krist zziuyr. Unsplash
Tema: vanning

PLANTESKOLE: Visste du at den beste tiden på døgnet til vanning av planter er om morgenen? Eller at de færreste vekster foretrekker vanning til bestemte tider? 

FOR LITE VANN: De fleste vet at  planter mistrives hvis de får for lite eller for mye vann. Vannmangel fører til nedsatt vekst fordi plantene da lukker spalteåpningene for å spare på vannet, noe som fører til at næringsopptaket stanser opp. Mangel på vann begrenser bl.a. opptaket av CO2 fra luften og produksjon av karbohydrater i bladene. Dessuten tar røttene skade og kan i verste fall dø. Hengende blader er et symptom på vannmangel.

Les også «Det er stor forskjell på gjødsel»

FOR MYE VANN: Unngå å vanne plantene om kvelden fordi plantene da ikke rekker å ta opp vannet før temperaturen faller. Det gjør dem mer sykdomsutsatt. Mye vann resulterer i luftmangel rundt røttene. Oksygenet inngår i plantenes respirasjon der plantene frigjør energi i karbohydratene til vekst og livsfunksjoner. Slappe gule blader, bladfall, soppdannelse, redusert vekst, ødelagte blomster og frukter er alle symptomer på for mye vann. Blir vannet stående lenge, råtner røttene. Dette vises med brune og bløte røtter.

Tiltak: Overvanning kan i en del tilfeller repareres ved å la planten tørke, for deretter å starte vanningen igjen sakte og jevnt. Helt til jorden er passe fuktig, men ikke dryppende våt.

Les om «Varmkompostering»

Husk at små planter må vannes så snart overflaten i jorden er tørr. Her kan det likevel være forskjeller ut fra bl.a. plantetype, alder på planten, temperatur og fuktighet. Det vil alltid lønne seg å lese seg opp på de plantene man har, og skrive ned hva hver enkelt trenger. Glem heller ikke at sunne planter som vokser raskt, også må ha tilgang på vann. En fuktighetsmåler kan fortelle hvordan den enkelte plante egentlig har det i rotsonen.

Foto øverst: Christian Hermann / Unsplash. I vignetten: Stephanie Krist / Unsplash

Les «Hagen våkner til liv»

Påske for hele familien finner du på www. Johnsteffensen. No
Mange forslag til påske-aktiviteter for hele familien. Klikk på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Vanning av planter. Den gylne middelvei.”

  1. Heisann
    Fin artikkel. Interessant å lese om hva vannet bidrar med i plantenes rotsystem. Ikke alltid like lett å vite hvordan man skal vanne, særlig ikke utendørs. dette var meningsfylt og lærerikt

Comments are closed.