Om maktmisbruk og manipulasjon

A barn forside mh9002629451

Barn trenger å bli sett!

Familieterapeut Jesper Juul mener det er viktig å skille belønning av gode prestasjoner og belønning for å få barn til å endre dårlig atferd. Han hevder det er maktmisbruk og manipulasjon å belønne barn for å endre atferd. Juul mener at et slikt belønningssystem ikke tar barna på alvor, men skaper en glatt og perfekt overflate. Dette kaller han for Botox-syndromet, noe som resulterer i barn som mangler livskompetanse.

Det er viktig å forstå hvorfor barn gjør som de gjør, en må lete etter årsakene i stedet for å krisebehandle på overflaten.Å bli belønnet skaper en kortvarig lykketilstand fordi det utløser endorfiner, noe som kan skape avhengighet. Juul er bekymret for hva en belønningsstyrt oppdragelse kan gjøre med barna. Han begynner å se resultatene av dette nå. «Mange unge i 20-årsalderen kontakter meg og forteller at de har det forferdelig. På et tidspunkt slutter jo festen. Da er det ingen som står klar med belønningene! Disse barna mister sitt indre kompass. Det kan utløse livskriser. De mister fornemmelsen av hvordan ting fungerer når rosen mangler,» sier han til BT.

Han synes at det noen ganger kan bli for mye av det gode, at det kan bli for mye ros: «At en hele tiden får høre hvor flott alt er, blir til slutt bare tomme ord…» Barna trenger å bli sett! Det er viktig å forstå hvorfor barn gjør som de gjør, en må lete etter årsakene i stedet for å krisebehandle på overflaten.

På den annen side er Juul ingen fanatisk ros-motstander. Han synes det er uproblematisk å respondere positivt med belønning for eksempel etter å ha oppnådd gode karakterer eller klart å ta lappen. Men å belønne barn for at de skal endre atferd, er i følge familieterapeuten ikke å anbefale.

La andre få vite om dette innlegget..