Med jul i sentrum

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Jul i sentrum.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDet er selve budskapet i julen som er sentrum. Ikke noen romantisk fortelling om et lite barn født i en stall. Julebudskapet er mye mer enn som så. Det er en realistisk, alvorlig fortelling om hvordan Gud finner en vei til menneskenes frelse. I julen er det Gud som blir menneske. Gud som gir av seg selv for å sette i gang en redningsaksjon overfor mennesket som har vendt ryggen til Ham. Vi kan egentlig si at Jesu lidelse og offer starter julenatten. Det er da Gud blir menneske og gir avkall på sin guddommelige eksistens. Gud blir født på jorden under høyst uromantiske omstendigheter. I en krybbe – i en stall… 

Det virker nesten ufattelig. Vi har problemer med å forstå det hele med vår begrensede intelligens. Det geniale er at Jesu fødsel, det at Gud blir menneske julenatt, danner skjæringspunktet mellom Guds vrede over menneskenes synd, og Guds inderlige kjærlighet til oss skapninger. Det var for vår skyld, din og min, at Gud ble menneske!

Gud sendte sin sønn til jorden julenatten for vår skyld. Sånn sett er også vi mennesker i begivenhetens sentrum. For det er like mye oss det dreier seg om. Sett i lys av juleevangeliet, fylles vi av takknemlighet for det som skjedde, og i tilbedelse av Guds sønn, Jesus Kristus.

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» (Johannes 1, 9-14)

Dette er Jussi Bjørling, en av sin samtids største operasangere. Jussi Bjørling var min fars ubestridte favorittsanger, noe svært mange  andre skandinaver også mente. Bjørling ble dessuten meget populær i USA. Hans tolkning av «O helga natt» ble spilt inn halvannet år før han døde, bare 49 år gammel. Fremførelsen regnes som den beste versjon av sangen noensinne. Johan Jonatan «Jussi» Björling ble født i Borlänge i Sverige i 1911.  Hans varme, lyriske tenorstemme og enestående foredragevne gjorde ham legendarisk.

NB! Julaften kl 12:00 kan du lese hele Juleevangeliet her på johnsteffensen.no. Da kan du enkelt finne den «riktige» teksten som du kan lese for deg selv – eller høyt for andre. Juleevangeliet gjengis med stor skrift, slik at du lettere kan lese juleevangeliet direkte fra din mobiltelefon, lap top eller PC …om du ikke har en Bibel i nærheten. 

La andre få vite om dette innlegget..