E39 Hordfast bør skrinlegges…

E39 hordfast har alt for usikre kalkyler. Etter min mening bør prosjektet skrinlegges for godt. Www. Johnsteffensen. No

Med ett har jeg våknet…

Jeg har ikke tro på E39 Hordfast. Prosjektet blir alt for dyrt og kan neppe rettferdiggjøres.

Jeg har ikke engasjert meg i veiprosjektet E39 Hordfast tidligere, det eneste måtte være at jeg syntes det virket fornuftig at en skulle kunne kjøre fra Os til Stord uten å måtte ta ferge. Men nå som veiprosjektet er kommet et skritt nærmere virkeliggjøring, bl.a. med en påtenkt brokonstruksjon som verden aldri har sett maken til, er jeg blitt motstander av prosjektet. E39 Hordfast blir kanskje en turistattraksjon – i hvert fall for spesielt interesserte, og trolig et påskudd for at folk bør besøke regionen og få meg seg den tilsynelatende spektakulære flytebroen over Bjørnafjorden.

Bloggført dette mener jeg... Www. Johnsteffensen. No
Bloggført 11. November 2017. E39 hordfast blir en svært kostbar affære. For kostbar, mener jeg.

Men nå har jeg våknet og blitt motstander av veiprosjektet. Ikke fordi jeg ikke unner folk i regionen å kunne forflytte seg fra A til B uten å måtte ta ferge, men fordi jeg har en sterk følelse av at veiprosjektet lett kan komme til å gi en enorm kostnadssprekk. Norges Miljøvernforbund frykter endatil at prosjektet blir «den største taps- og fallittbomben i norsk veihistorie». Den frykten deler jeg langt på vei…

For mange risikofaktorer

For hvem skal betale for gildet? Og hvilken garanti har vi for at kostnadene ikke løper løpsk? Det er svært mange risikofaktorer knyttet til E39 Hordfast, og ingen fagpersoner synes å være overbevist om at budsjettet kommer til å holde. All erfaring tilsier at det kan bli betydelige kostnadsoverskridelser, og dermed vil andre mer presserende veiprosjekter i regionen bli utsatt lenge. Veldig lenge!

Trafikkgrunnlaget for E39 Hordfast er på ingen måte overbevisende. Hele 3/4 av all trafikk på strekningen er såkalt «fritidstrafikk», mens snittdøgntrafikken kun er 2 600 kjøretøy i døgnet. Den viktige «nyttetrafikken», som bl.a. næringslivet i regionen påberoper seg, utgjør bare 676 kjøretøy per døgn, dvs. 28 biler i timen (eller nesten 1 kjøretøy hvert annet minutt).

35 milliarder kroner skal veianlegget koste, men summen er høyst usikker. Inntekstgrunnlaget (bl.a. bompenger) er også i det blå, og hvis en tar i betraktning at politikerne i mange sammenhenger synes å mene at folk flest bør kunne gå, sykle eller reise kollektivt, er det lite som tyder på at trafikkgrunnlaget for E39 Hordfast noensinne vil bli stort nok til at det ambisiøse veiprosjektet vil kunne bli nedbetalt. Det gjør ikke saken bedre at Statens Vegvesen i Hordaland rent historisk har gjort mange blundere mht. til det å kalkulere veiprosjekter, og at de har fått betydelig kritikk – endatil fra Stortinget – for uetterrettelighet og fortielser bl.a. med E39 Salhusbrua, E39 Trekantsambandet i Sunnhordland og Kvisti-bruen til Osterøy. 

Pengene kan brukes mer fornuftig andre steder i Hordaland

Jeg mener at Hordfast ikke bør realiseres i sin nåværende form, og at veipengene kan brukes mye bedre i Hordaland fylke, som f.eks. en åpen og sikrere vei mellom Bergen og Voss, og en bedre veiforbindelse til Nordhordland. Men da forutsetter jeg at Sotrasambandet alt er i boks, for der er behovet mest presserende.

Dessuten mener jeg at det eksisterende fergesambandet over Bjørnafjorden bør kunne gjøres gratis eller tilnærmet gratis. Kostnadene med E39 Hordfast er svimlende 35 000 000 000 kroner, noe som vil dekke svært mange tiårs gratis fergetransport over fjorden, endatil med nye utslippsfrie ferger. På toppen av det hele unngår en også et skjemmende inngrep i den vakre Bjørnafjorden. Ut fra dette mener jeg at E39 Hordfast ikke bør bygges slik som prosjektet er per dato. 

NB! Det fins kommentarer til dette innlegget. Se nedenfor.

La andre få vite om dette innlegget..

8 Comments on “E39 Hordfast bør skrinlegges…”

  1. Takk. Det må i hvert fall ikke gå prestisje i saken. Det kan virke som om noen skal gjennomføre E39 Hordfast koste hva det koste vil… Det blir etter min mening hodeløst. Takk for responsen 🙂 Mvh John

 1. Heisann. Dette var klar tale. nå forstår jeg mer av hva dette er for noe. Galskap! Spar oss for dette.. de klarer jo ikke å velikeholde de broene som allerede fins.

  Raymond

 2. Hallo
  Takk for velskrevet og informativt innlegg, John Steffensen. Jeg leser bloggen din jevnlig, her er det mye interessant stoff. Stå på Steffensen!
  Hilsen
  Bernt Johan

 3. Enig dette prosjektet blir for usikkert og dyrt
  vi kan reise mye gratis på ferger for et sånt beløp
  bedre at pengene blir brukt til andre ting for eksempel syke + gamle
  Nei til hordfast!!!

  Trulsen

 4. Dette prosjektet osar av stormannsgalskap! Eg er i mot E39 Hordfast på lik linje med det som fire store opinionsundersøkingar òg er. Desse viser at folk flest vil prioritera andre uløyste vegprosjekt i dette fylket.

Comments are closed.