Selskapsleker for voksne (16) – Lille Willy

Selskapsleker for voksne fins på www. Johnsteffensen. No

Selskapsleker for voksne 

Absurd lek som er morsom i ethvert besøk

Leker til festen – selskapsleker 16

Lille Willy

Noen selskapsleker egner seg i flere sammenhenger. Lille Willy er en ganske absurd lek som med hell kan anvendes i voksenbesøk, familiebesøk eller barnebesøk. Jo trangere plassen er, dess bedre. En må bare sørge for at de seks deltakerne har mulighet til å komme forbi stolrekkens ytterpunkter (dvs. på begge sider).

I et voksenbesøk vil leken gjøre seg best litt ut på kvelden når stemningen er noe mer løssluppen. Om du velger deltakerne med omhu, dvs. at noen av dem er av det litt uhøytidelige slaget, vil det være et pluss. Unikt er det at alle i selskapet kan være med, voksne og barn om hverandre. Eller bare voksne, bare barn, osv.

De seks deltakerne får tildelt hvert sitt navn etter personene i fortellingen. Disse er: Lille Willy, mor, far og de tre små bjørnene. Deltakerne setter seg på seks stoler som er plassert ved siden av hverandre i en halvsirkel (evt. en ring).

Oppskriften på fenomenale frokostbrød finner du på www. Johnsteffensen. NoLeklederen (eller oppleseren) forklarer at han skal lese en fortelling. Hver gang noen av de seks hører sitt navn, må de umiddelbart reise seg og løpe rundt halvsirkelen (eller ringen). Alle skal ikke løpe i samme retning. Når «Lille Willy» hører navnet sitt, løper vedkommende mot venstre og tar runden rundt stolene en gang for deretter å sette seg på samme plass igjen.

De andre fem deltakerne (mor, far, de tre små bjørnene) løper i motsatt retning, dvs. mot høyre, for så å sette seg på de samme plassene. 

Poenget med leken, som ikke har noen vinner, er kaoset (møljetendensene) som oppstår når deltakerne er i aktivitet samtidig. Det er denne forvirringen som gjør leken artig å se på (og være med på).

Et lite tips: Oppleseren skal hele tiden ha deltakerne i øyekroken. Han/hun tar små tenkepauser slik at fortelleren kan fortsette opplesningen når han/hun ser at dette passer med det som skjer «på scenen». For eksempel: Fortelleren har nettopp sagt navnet lille Willy, samtidig som han vet at lille Willys navn snart vil bli nevnt i fortellingen en gang til. Da vil det være greit at lille Willy først blir ferdig med runden sin – og akkurat satt seg ned på stolen – når fortelleren atter en gang nevner navnet hans. Dermed må lille Willy straks ut og løpe igjen… Fin trim.  😆 

Dette er fortellingen som blir lest av leklederen:  

Lille Willy

Lille Willy er en kjekk gutt. En søndag sier far at han og mor vil ta med seg lille Willy til dyrehagen for å se på de tre små bjørnene. Lille Willy blir jublende glad.

Lille Willy, mor og far setter seg inn i bilen for å reise til dyrehagen. Lille Willy er veldig spent på hvordan de tre små bjørnene ser ut.

Mor, far og lille Willy kommer fram til dyrehagen, og lille Willy løper inn.

Mor og far roper etter lille Willy så han ikke skal forsvinne helt i mengden.

Først ser lille Willy, mor og far på apene, men lille Willy er så utålmodig etter å se de tre små bjørnene at det bare blir en liten stund før mor, far og lille Willy går for å se på de tre små bjørnene.

Hele veien hjem snakket lille Willy om de tre små bjørnene. Da de kom hjem lovet far at mor og far og lille Willy skulle reise til dyrehagen og se på de tre små bjørnene en annen søndag også, siden lille Willy likte de tre små bjørnene så godt. Da ble lille Willy hoppende glad.

Dette var historien om lille Willy, mor og far den gangen lille Willy, mor og far var i dyrehagen og så på de tre små bjørnene. Og de tre små bjørnene var på sin side svært fornøyd med besøket.

Lille Willy likte de tre små bjørnene veldig godt, og lille Willy sto lenge og så på de tre små bjørnene. 

Men så sa far at nå måtte de reise fra de tre små bjørnene, fordi lille Willy, mor og far måtte hjem og spise middag.

Neste selskapslek: Avspark med drawback

Alle selskapsleker for voksne

Selskapsleker for voksne fins på www.johnsteffensen.no

La andre få vite om dette innlegget..