Selskapsleker for voksne (10) – Miming på feile premisser

Selv den enkleste sang blir vanskelig å mime. Veldig vanskelig å mime! (www. Johnsteffensen. No)

Selskapsleker for voksne

Noen selskapsleker for voksne kan være litt utspekulerte, men samtidig befriende. Dette er en slik…

Leker til festen – selskapsleker 10

Miming på feile premisser

Mh9003471791
Selskapsleker for voksne (10) – «miming på feile premisser» går ut på at deltakeren ikke aner at publikum vet inderlig vel hva han/hun prøver å mime…

Denne leken blir ofte vellykket og ikke minst morsom, under forutsetning av at de som plukkes ut, ikke har vært med på leken tidligere (eller har vært publikum).

Jeg anbefaler å plukke ut tre til fire kandidater, og disse må hele tiden oppholde seg i et annet rom der de ikke kan se eller høre det som foregår «på scenen».

Etter å ha geleidet deltakerne ut av festlokalet, og sørget for at de ikke kan høre det du forteller ditt publikum, entrer du scenen og presenterer leken. Deltakerne skal etter tur komme inn og mime en kjent sang. De skal utelukkende gjøre bevegelser, de får ikke si en eneste lyd eller tone. Kun mime!

Det som deltakerne ikke aner, er at publikum hele tiden vet hvilken sang som skal mimes, men publikum får ikke lov til å foreslå akkurat den sangen. Publikum skal «gjette» hvilken sang det dreier seg om, men ingen av dem får altså lov til å si den riktige sangens tittel, derimot får de foreslå en haug med andre sanger.

Eksempel: Fru Jensen har fått vite (på bakrommet) at hun skal mime «Per Spelemann», og at publikum ut fra faktene hennes skal gjette hvilken sang dette dreier seg om. Hun vet ikke at publikum også har fått vite dette, men publikum er altså blitt instruert i at de ikke skal foreslå Per Spelemann. Så når fru Jensen kommer inn på scenen, gjør hun sitt ytterste for at publikum skal skjønne at det er «Per Spelemann» hun vil frem til. Fruen blir snart fortvilet og skuffet… og etter hvert ganske så oppgitt. For i salen er det absolutt ingen som skjønner hvilken sang hun mimer. Her kommer det ene misforståtte forslaget etter det andre: «Ro, ro til fiskeskjær», «La det swinge», «Fola fola Blakken», «Lollipop», «I never promised you a Rose Garden», «Prærien lå»…. osv. (Bare fantasien setter grenser.)

Til slutt gir fru Jensen opp. Det fins ingen som skjønner hva hun bedriver…. Da går du som lekleder bort til henne, og sier: «Dette var ikke lett dette, fru Jensen. Det var ingen som skjønte hva du mimet. Det var jo litt rart…..» Men så vender leklederen seg til publikum og spør forsamlingen: «Hvilken sang var det fru Jensen skulle mime, dere?» Da runger det kontant tilbake: «Per Spelemann».!

NB! I denne leken dreier det seg også om «timing» fra lekleders side. Det handler om å gi seg mens leken er god, med det mener jeg at han eller hun som mimer, ikke skal måtte holde på for lenge. Du forstår når vedkommende er i ferd med å miste motet fullstendig – eller ikke har flere mimebevegelser på lager. Da griper du inn. Det kan videre være lurt å velge personer som ikke har noe i mot å dumme seg ut litt, noen som er litt frimodige.

Så er det klart for neste deltaker. Han eller hun bør helst få en ny sang å mime. Sørg for at hele salen vet hvilken sang som gjelder. Dette siste er viktig: Forviss deg om at alle har skjønt hva leken går ut på, og hvilken sangtittel de ikke skal foreslå.
Denne leken fungerer greit fra 12 år og oppover.  

Neste selskapslek: Enda en lek med miming på feile premisser + Tre svigermorvitser

Alle selskapsleker for voksne

www.johnsteffensen.no har flest selskapsleker for voksne

La andre få vite om dette innlegget..