Når har jeg effekt av trening?

Treningsøkt utsnitt mh91022090511

Om makspuls og hvilepuls

Når en skal ha effekt av trening, bør hjertefrekvensen (pulsen) være i området 60 - 85% av makspuls.Et par puls-begreper som har med trening og hjertefrekvens å gjøre, kan være nyttig å ha klart for seg. Noen er opptatt av den såkalte maks-pulsen. Den er bestemt fra fødselen av og påvirkes ikke av trening. Derimot synker den etter hvert som en blir eldre.

For å finne makspuls, tar en gjerne utgangspunkt i at den maksimale frekvensen hjertet kan slå, er ca 220. (Her er det individuelle forskjeller, men likevel tar de fleste utgangspunkt i dette tallet). For å regne ut makspulsen teoretisk (fordi det å måle den reelle makspulsen manuelt, egentlig er en stor påkjenning for kroppen – og heller ikke spesielt sunt), tar man utgangspunkt i 220 og trekker fra personens alder. Svaret gir en god indikasjon på hva makspulsen er. Makspulsen sier imidlertid ikke noe om formen til en person, fordi makspulsen som sagt ble bestemt fra fødselen av.

Hvilepuls blir derimot påvirket av trening. Hvilepuls er den frekvens hjertet har i hvile, og sier mye om hjertets evne til å pumpe blod. Her fins store individuelle forskjeller – og hvilepulsen er også avhengig av fysisk form og hjertets slagvolum (dvs. hvor mye blod som pumpes rundt i kroppen ved hvert hjerteslag). Hos menn er hvilepulsen ofte rundt 60 – 70. Den er litt høyere hos kvinner, og enda høyere hos barn (90 – 100) og spedbarn (130-150). En person som er godt trent, kan ha hvilepuls ned mot 40. Noen endatil lavere…

Når en skal ha effekt av trening, bør hjertefrekvensen (pulsen) være i området 60 – 85% av makspuls. Et annet og muligens bedre mål er Borg skala (omtalt en annen plass på dette nettstedet). Den går fra 1 – 19 der det høyeste tallet indikerer «full guff»! Treningseffekten blir best når treningsøkten skjer i området 14 – 16 på Borg skala. (Tallet 15 indikerer i så måte det som oppleves som «anstrengende»).

 

 

La andre få vite om dette innlegget..