Antioksidanter er bra, i hvert fall hvis du unngår dem i tablettform!

Appelsiner grunstig for hjertet...

Antioksidanter som kosttilskudd er ikke nødvendigvis sunt…

God hjertediett gir mindre risiko for kreft. Dette er et gjennomgående trekk i all forskning.

Appelsiner grunstig for hjertet...Kosthold er ingen enkel sak. I det ene øyeblikket tror en at en har funnet løsningen, og i neste øyeblikk skjønner en at sammenhengen ikke var så åpenbar likevel. Ta for eksempel appelsiner. De inneholder mye C-vitaminer og mange studier og mye forskning konkluderer med at appelsiner i kosten gir mindre hjertesykdom. Så skulle en gjerne tro at dersom en bare inntok selve antioksidanten; C-vitamin i tablettform, så ville det være like godt – eller kanskje bedre enn selve frukten. Men den gang ei… Når C-vitaminer produseres i laboratorier som kosttilskudd, har disse null effekt på forebygging av hjertesykdom!

E-vitaminer er en annen svært kraftig antioksidant. Laboratorieforsøk ga lovende resultater med tanke på hjerte- og karproblematikk. Men… selv om det ble mindre infarkter som følge av E-vitamininntaket, ble ikke overlevelsesprosenten påvirket. Tvert i mot: Store doser av E-vitamin ga større risiko for hjertesykdom og hjertesvikt!

Betakaroten er også en kraftig antioksidant. Denne har null effekt på hjerterelaterte sykdommer. Derimot kan det se ut som om økt inntak av betakaroten, kan sees i sammenheng med mer lungekreft!

A-vitamin er en antioksidant med fettløselige egenskaper. Dermed skulle en tro at A-vitamin som kosttilskudd, ville ha positiv effekt med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdom. Men nei… A-vitaminer gitt som kosttilskudd, synes å ha null effekt på nettopp slike sykdommer.

Flere studier (derav også noen norske) tyder på at kunstig fremstilt B-vitamin heller ikke har noen positiv effekt med tanke på forebygging av hjertesykdom. Derimot har en sett at B-vitamin gitt som kosttilskudd, kan sees i sammenheng med flere krefttilfeller. Studiene tyder faktisk på at B-vitamin gitt som kosttilskudd, kan fungere som gjødsel for kreften, at kosttilskuddet bidrar til at kreftsvulsten vokser hurtigere.

Til sist i denne omgang: Er alt kosttilskudd bortkastet, skadelig eller ubrukelig? Det fins forskning både i USA og i Sverige som bekrefter at såkalte multivitamintabletter fører til mindre hjerteinfarkt. Det er imidlertid ingen som aner hvorfor disse tablettene er gunstige med tanke på hjertelidelser. Effekten er ikke betydelig, men det forundrer forskerne at når laboratoriefremkalte vitaminer (antioksidanter) hver for seg synes å ha null effekt – eller gjør vondt verre, så har multivitamintabletten, som er en miks av flere vitaminer, gunstig effekt. Det kan være at kombinasjonen av vitaminer, denne miksen der hvert vitamin ikke er så kraftig dosert som når de selges hver for seg, er utslagsgivende.

Konklusjonen er at antioksidanter i naturlig form – ikke kunstig fremstilt i et laboratorium (dvs. kosttilskudd) – har god effekt på en rekke sykdommer. Svært mange laboratoriefremstilte antioksidanter synes derimot å ha null effekt – og kan i noen tilfeller gjøre vondt verre. Dette i følge lege Bent Folkvord som bl.a. foreleser om kosthold på hjerterehabiliteringskursene ved Krokeidesenteret. 

La andre få vite om dette innlegget..