Til deg som forelder…

Det at du som forelder bryr deg, skaper motivasjon for skolearbeidet.

Som forelder er du ditt barns første og viktigste lærer!

Det at du som forelder bryr deg, skaper motivasjon for skolearbeidet.Såvel skolen som barnet trenger ditt engasjement for skolen. At du bryr deg, er like viktig uansett skoleslag. Glem ikke at også ungdomsskoleelever setter pris på voksne som bryr seg. Det er ikke sikkert at de innrømmer det åpent, men et sted inni seg setter din sønn/datter pris på ditt engasjement. Om du fremstår som «passe teit eller passe sløv», så ta dette som et komplement. Det betyr bare at du er på rett vei – at ditt engasjement holder et akseptabelt nivå…

Ta deg tid til å prate og diskutere ting med dine barn. Det stimulerer barnets tanke og utvikling. Det at du som forelder bryr deg, skaper motivasjon for skolearbeidet. Om du i tillegg har et godt forhold til skolen, påvirker dette også barnas resultater.

Engasjerte foreldre bygger lettere nettverk med andre i samme situasjon. At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og en mer meningsfylt oppfølging av ditt barn.

Om ditt barn forteller om noe de holder på med skolen – eller noe de har laget selv – ting de har tatt med seg hjem, så vær oppriktig interessert i det de har å fortelle eller vise frem. Husk å respondere på en god måte. Det ligger mye omsorg i det å stanse opp og bry seg.

La barna ha førsteprioritet når de viser deg noe de har laget – eller forteller om noe de har opplevd på skolen.

La andre få vite om dette innlegget..