Tidlig skolefri: Foreldre trenger ikke å ha dårlig samvittighet

Dette er også sosial læring. Det er ikke bare skolen som kan påberope seg den slags like før sommerferiestart. (foto: john steffensen)

Fri før skoleferien

Om foreldre som tar barna ut av skolen før ferien starter

Dette er også sosial læring. Det er ikke bare skolen som kan påberope seg den slags like før sommerferiestart. (foto: john steffensen)

 

Mange steder avsluttes grunnskolens arbeidsår tirsdag 23. juni 2015, dvs. et par dager ut i uke 26. Det er gjerne slik at foreldrenes ferieuker følger kalenderukene, noe som innebærer at mange starter ferien lørdag 20. eller mandag 22. juni 2015. Dvs. to skoledager før ungene får fri.

Det er forståelig at noen voksne ønsker å reise på ferie straks de har fått fri, og det oppleves lite hensiktsmessig å måtte «vente» på at ungene får skoleferie to-tre dager senere. Derfor blir en del barn søkt fri fra skolen, som regel de siste dagene av skoleåret.

En bergensavis hadde nylig en reportasje om dette, og noen avdelingsledere og rektorer fortalte om hvor stort «problemet» er. Ved en skole hadde man fått 20 søknader om tidlig ferie (der 19 av dem var blitt innvilget), andre skoler hadde færre søknader – og samtlige var blitt innvilget. Skolens karakteriserte tidligere-fri-søknadene som en uting og mente at barna hadde mye å tape på at de ikke var til stede på skolen de par-tre siste skoledagene. Med respekt å melde; sånt er tøv!

Jeg kan selv se tilbake på en lang arbeidsdag i skolen (38 år), og jeg vet hva de siste dagene før skoleferien inneholder. Det går stort sett i rydding, vasking, kontrollere lærebøkenes kvalitet, bokinnsamling, flytting av bøker fra klasserom til klasserom, idrettsdag, leker på plassen, etc. En avslutning i klasserommet med medbrakte godsaker hører gjerne også med.

Skolens administrasjon hevder at elevene som tar for tidlig sommerferie, går glipp av mye sosial trening, og lærerne forventer å bli trodd på dette. Hvis skolen ikke evner å bedrive sosial læring før skoleårets to-tre siste dager, er det noe alvorlig galt med årsplanleggingen. Jeg våger påstanden; ingen tar skade av at elever gis fri noen dager før ferien starter, dersom alternativet er at barna skal på ferie med mamma eller pappa, søsken, besteforeldre eller hvem det nå enn måtte være. Jeg tror at en eventuell ferietur vil oppleves mer spennende og innholdsrik enn det som en skole i oppbrudd kan skilte med. La gå med at barna går glipp av kosen i klasserommet, en del leker etc., men alternativet, dvs. det som barna får oppleve på ferie sammen med sin nærmeste familie, vil i de fleste tilfeller være betydelig artigere, mer givende og spennende.

Dessuten bør skolen ta hensyn til at for en del foreldre vil ferien bli mye rimeligere om man velger utreise før skoleferien begynner. Diverse tusenlapper kan spares på familiebudsjettet ved tidlig feriestart, før høysesongen tar til (og høysesongen faller alltid sammen med skolens ferier).

Jeg mener det er grenser for alt… Jeg er ikke tilhenger av at barna skal tas ut av skolen i tide og utide. Jeg synes heller ikke om at enkelte barn blir borte i flere uker midt i skoleåret. Jeg stiller meg også undrende til at noen elever til stadighet tas ut av skolen, kanskje fordi foreldrene alltid velger å legge ferien utenom høysesong. Men det må ikke bli slik at skolen lukker døren for enkeltelevers mulighet til å oppleve en annerledes og innholdsrik ferie, fordi far eller mor er blitt pålagt å ta ut tidlig ferie. Jeg synes synd på skolens adminstrasjon som må veie slike saker opp mot hverandre, og som sier ja til noen og nei til andre. Som den ene av de tjue elevene som IKKE fikk innvilget tidligfri ved en bergensskole.

 

La andre få vite om dette innlegget..