Sju spørsmål – En livsstilstest

Ta livsstils-testen du også! Se www. Johnsteffensen. No

Livsstils-testen

Ta livsstils-testen du også! Se www. Johnsteffensen. No

Ny kunnskap tyder på at livsstilsendringer kan redusere hjerte- og karsykdommer med hele 90%, dvs. den sykdommen som i dag tar flest liv hos kvinner og menn i den vestlige verden.

Selv små endringer i hverdagen kan redusere faren for hjerte- og karsykdommer betydelig.

 

Jeg vil stille deg sju spørsmål. Dersom du kan svare «JA» på ett eller flere av disse, er du i faresonen. Trøsten får være at du kan gjøre noe med det, om du bare ser alvoret i øynene og har vilje nok til å ta konsekvensen av dette.

Her følger mine sju spørsmål:

1) Røyker du?  2) Er du lite fysisk aktiv?  3) Er du overvektig?  4) Har du høyt kolesterol?  5) Har du høyt blodtrykk?  6) Har du diabetes eller høyt blodsukker?  7) Har du hjerte- og karsykdom i nær familie?

Om du kan svare «JA» på ett av disse spørsmålene, kan du få hjelp til å ta dine forholdsregler. Kontakt enten Landsforeningen for hjerte- og lungesyke eller din fastlege.

Sjekk også «Kolesterol Quiz» (Klikk på tittelen.)

 

La andre få vite om dette innlegget..