Julesanghefte – Syng julen inn

Julesangheftet "julefred". Sanghefte til bl. A. Mobil. La alle synge med!

Julesanghefte – 8 vakre og stillferdige julesanger

Hefte som kommer i tillegg til «Julesanghefte til julefest og juletregang»

Julesanghefte på nett. www.johnsteffensen.no

Åtte vakre og stillferdige julesanger som man kan synge og/eller memorere alene eller sammen med andre. Skap en rolig «Syng julen inn»-atmosfære ved at du (eller noen som er sammen med deg) laster ned dette julesangheftet på mobil. Så kan du (eller dere) synge stillferdig sammen. Sangheftet kan også være til støtte for en eventuell forsanger.

Disse sangene fins i «Julefred»:

1: Julekveldsvisa (Nå har vi vaske golvet…)   2: Det lyser i stille grender   3: En stjerne skinner i natt   4: Jeg er så glad hver julekveld   5: Deilig er den himmel blå   6: Et barn er født i Betlehem   7:  Her kommer dine arme små   8: Glade jul, hellige jul

Du vil trolig også finne glede i det andre sangheftet: «Julesanghefte til julefest og juletregang»

 

1 – Julekveldsvisa
 
Nå har vi vaske golvet
Og vi har børi ved
Og vi har sett opp fugleband
Og vi har pynte tre
Nå sett vi oss å kvile
Og puste på ei stund
I mens je vugger vogna så bror din får en blund
 
 
Dra krakken bortåt glaset
Så sett vi øss og ser
Og prøv og finne leia der julestjerne er
Den blankeste ta alle
Hu er så klar og stor
Du ser a over taket der a jordmor Matja bor
 
 
Hu er så snill den stjerna
Hu blunke kann du sjå
Og nå skal je fortjela så du kan høre på
Den fyrste gång hu skinte
Så laga hu ei bru
Imilla seg og himmel’n og ei krybbe og ei ku
 
 
I krybba låg ei liten gutt
Så rein og blid og go’
Og mor hass dreiv og stelte’n og far hass stod og lo
Og gjetergutta der omkring
Dem kute tel og frå
Og bar med seg små lamonger som gutten skull få sjå
 
 
Ja tel og med tre vise menn
Dom rei i fleire da’r
Og ingen visste vegen og itte hen det bar
Men stjerna synte leia på himmelkvelven blå
Så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå
 
 
Ja det det var fyrste gongen som julestjerna brann
Og sea har a brønni i alle verdens land
Og såmmå å som hende er stjerna like stor
Du ser a over taket der a Jordmor Matja bor
 
 
2 – Det lyser i stille grender
 
 
Det lyser i stille grender
av tindrende ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosi held
 
 
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall
 
 
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng
 
 
Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny
 
 
Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
Om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt
 
 
3 – En stjerne skinner i natt
 
Nå er den hellige time
Vi står i stjerneskinn
Og hører klokkene kime
Nå ringes julen inn
 
 
Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vår jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt
 
 
En nyfødt kjærlighet sover
Nå er Guds himmel nær
Vår lange vanding er over
Stjernen har stanset her
 
 
Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vår jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt
 
Se himlen ligger og hviler

På jordens gule strå
Vi står rundt krybben og smiler
For vi er fremme nå
 
Her kan vi drømme om den fred

Som vi skal eie en gang
For dette barn har himlen med
Og jorden fylles med sang
 
 
4 – Jeg er så glad hver julekveld
 
Jeg er så glad hver julekveld
For da ble Jesus født
Da lyste stjernen som en sol
Og engler sang så søtt
 
 
Det lille barn i Betlehem
Han var en konge stor
Som kom fra himlens høye slott
Ned til vår arme jord
 
 
Nå bor han høyt i himmerik
Han er Guds egen sønn
Men husker alltid på de små
Og hører deres bønn
 
 
Jeg er så glad hver julekveld
Da synger vi hans pris
Da åpner han for alle små
Sitt søte paradis
 
 
Da tenner moder alle lys
Så ingen krok er mørk
Hun sier stjernen lyste så
I hele verdens ørk
 
 
Hun sier at den lyser enn
Og slukkes aldri ut
Og hvis den skinner på min vei
Da kommer jeg til Gud
 
 
 
5 – Deilig er den himmel blå
 
 
Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg
oss fra jorden opp til seg.

Det var midt i julenatt,
hver en stjerne glimtet matt
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
som en liten stjernesol
som en liten stjernesol.

 
Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne
kommer vi til Jesu Krist
kommer vi til Jesu Krist

Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare,
som han lot oss åpenbare
for å lyse for vår fot
for å lyse for vår fot

 
 
6 – Et barn er født i Betlehem
 
Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem.
Nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja.
 
En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja.
 
Hun la ham i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja.
 
Fra Saba kom de konger tre,
de konger tre.
Gull, røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja.
 
Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt,
oss er i dag en frelser født!
Halleluja, halleluja.
 
Lov, takk og pris i evighet,
i evighet,
den hellige Treenighet!
Halleluja, halleluja.
 
 
7 – Her kommer dine arme små
 
Her kommer dine arme små,
O Jesus i din stall å gå.
Opplys enhver i sjel og sinn
Å finne veien til deg inn!
 
Vi løper deg med sang imot
Og kysser støvet for din fot,
Å salig stund, å søte natt
Da du ble født, vår sjeleskatt!
 
Velkommen fra din himmelsal
Til denne verdens tåredal
Hvor man deg intet annet bød
Enn stall og krybbe, kors og død.
 
Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad,
akk, hjelp at vi og alle må
i himlen for din trone stå.
 
 
8 – Glade jul, hellige jul
 
Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
lønnlig i blant oss de går
lønnlig i blant oss de går
 
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang.
evig er englenes sang.
 
Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst! 
Fryd deg hver sjel han har frelst!
 
 
«Julefred» – Julesanghefte på nett er laget av johnsteffensen.no
 
Du vil trolig også like et annet tilvarende hefte: Julesanghefte til julefest og juletregang
 
 
Johns hjertetest. Test dine kunnskaper om hjerte- og karsykdommer. Interaktiv quiz. Www. Johnsteffensen. No
Klikk på bildet for interaktiv test
 
 

La andre få vite om dette innlegget..