Ynglingeforeningens medlemmer ble advart mot Ten Sing; «Tro ikke at det er jordskjelv…»

Sing out deutschland trollbandt 700 tenåringer i landåshallen 17. Mai 1967. Www. Johnsteffensen. No

Oppstarten av det første Ten Sing-koret ble beskjedent omtalt i egne rekker

Slik omtales Norges første Ten Sing-kor i Ynglingeforeningens medlemsblad…

Dette er en faksimile av flygeseddelen som presenterte sing out deutschlands konserter 17. Og 19. Mai 1967. Det var disse konsertene som dannet opptakten til ten sing bergen, og det var dette konseptet som ten sing fikk lov til å kopiere, om enn med sin egen spesielle vri. Teen-age partyet i landåshallen 17. Mai ble en legendarisk ungdomsfest, og detv tyske korets musikalske fyrverkeri skapte en enorm entusiasme blant bergensungdommen. Www. Johnsteffensen. No
Faksimile av flygeseddel som presenterte sing out deutschlands konserter 17. Og 19. Mai 1967. Det var disse konsertene som dannet opptakten til ten sing bergen, og det var dette konseptet ten sing fikk lov til å kopiere, om enn i sin egen spesielle vri. Teen-age-partyet i landåshallen 17. Mai 1967 ble en legendarisk ungdomsfest, og de tyske ungdommenes musikalske fyrverkeri skapte en enorm entusiasme blant bergensungdommen. Når en ser sceneantrekket til sing out, er det nesten som å se første utgave av ten sing bergen, koreografien likeså… inspirasjonskilden er åpenbar… www. Johnsteffensen. No

Det aller første Ten Sing-koret i Norge holdt til i Bergens Ynglingeforening i Nedre Korskirkealmenning 4.  Det ble startet etter at Sing Out Deutschland i regi av Moralsk Opprustning hadde holdt flere forestillinger i Bergen. Det er interessant å lese om dette i Månedsbladet for Bergens Ynglingeforening, og det virker nesten som om ingen synes å være klar over hvilket enormt potensiale som fins i det nye ungdomskonseptet. I hvert fall hvis en leser den beskjedne omtalen som Sing Out-konsertene og den påfølgende oppstarten av Ten Sing Bergen gis i nevnte medlemsblad.  I juni 1967 blir Sing Out-forestillingene omtalt slik:

«Storslagen ungdomsfest i Landåshallen 17. mai. Overfylt hus ble det på «Teen-Age-Party» 17. mai. Omkring 750 tenåringer var til stede da ca 75 av dem; «Sing Out Deutschland», åpnet kvelden med sitt sprakende musikalske show. En må vel kunne si at dette var midt i blinken av det man kan få som underholdning en slik kveld. Med en presisjon og et tempo som nesten tok pusten fra en, fullførte de sine numre med en bevisst vilje til å bringe videre det de har gitt tid og krefter til å arbeide med. Ved hjelp av fengende rytmer og glade smil utfordret de til kamp for en bedre verden, i det de oppfordret alle til å begynne å leve etter Guds vilje og i Hans ledelse.»

Mer omtale fikk ikke begivenheten i Landåshallen, en konsert som daværende sekretær i Bergens Ynglingeforening, pastor Kjell Grønner, hadde tatt initiativet til og stått som primus motor for. De påfølgende forestillingene i Konsertpaleet 19. mai ble ikke nevnt med et ord. Dette var forestillinger som gikk rett hjem hos bergenserne og som også var med på å skape grobunn for den store tilstrømningen av unge til Ten Sing Bergen noen måneder senere.

Neste gang foreningens medlemsblad omtaler Ten Sing er i oktober 1967, dvs. måneden etter at første offisielle Ten Sing-øving gikk av stabelen. Det er ikke mange linjene som skrives denne gangen heller, og det er Kjell Grønner som omtaler begivenheten:  

«Ten Sing har fått flying start! «Sing Out»-besøket i Bergen omkring 17. mai, har vi skrevet om før. Denne radikalt nye formen for ungdomskor har grepet om seg både i Europa og i Amerika, og Bergensungdommen ble også begeistret for ideen. Vi har fått lov til å kopiere ideen og er nå kommet bra i sving med «Ten Sing» som vi foreløpig har kalt koret.

Dersom noen skulle stikke innom foreningen mandag mellom kl. 18.00 og kl. 19.30, må de ikke misforstå og tro at det er jordskjelv. Forklaringen på lydene er at over 80 unge synger av full hals akkompagnert av slagverk, 3 elektriske gitarer, trompeter og piano. Målet med «Ten Sing» er å bygge opp et moderne ungdomsshow som kan rykke fram i frontlinjen og skape grobunn for forståelse for å tale til dagens ungdom på deres eget språk.

Så snart som mulig vil «Ten Sing» begynne å opptre – innenbys og utenbys, og det store målet er deltakelse på TT 1968 i Sandefjord. Foreningens sekretær står som ansvarlig leder for «Ten Sing», mens musikalsk leder og dirigent er Rolf Aardal assistert av Inge Fjørtoft. I ledelsen ellers står Bente Hansen, Stein Frode Flataker og John Steffensen.»

Mer om Ten Sing her

 

La andre få vite om dette innlegget..