Godt valg?

Valg. Illustrert av booger picker pixabay

Godt valg?

11. september 2023. I kveld får vi valgresultatet, eller sagt på en annen måte; de politikerne vi fortjener. Sitt ikke hjemme i dag, men bruk stemmeretten din! Vi er priviligerte som kan si og mene hva vi vil, og samtidig ha mange partier og kandidater vi kan stemme på. Svært mange mennesker har ikke en tilsvarende mulighet. Så avgi din stemme, i dag. Det er viktig!

Selv forhåndsstemte jeg for flere uker siden. I så måte har partilederdebattene hatt null innflytelse på hvordan jeg stemte. Det er for så vidt helt greit, for i kommune- og fylkestingsvalg er ikke  partilederne på valg, og derfor er det litt meningsløst at de blander seg inn og lar personfokuset være på dem. Ingen av dem har noe som helst å si for hvordan kommune og fylke blir styrt. Men når skal media ta dette inn over seg? Dette gjentar seg hver bidige gang!

En annen ting som også gjentar seg, er politikervalfarten til sykehjem, hjemmeboende og hjelpeløse eldre, svake og sårbare i samfunnet, sykehus og skole. Det er ikke måte på hvor mye oppmerksomhet politikerne gir disse i ukene før valget. Politikere som står i kø for å komme med løfter de vil innfri, i hvert fall så lenge pressen er med dem på signingsferden. Men politikernes korttidshukommelse er oftest temmelig dårlig, for etter valget er det meste glemt…

Som sagt; vi får de politikerne vi fortjener. Stem på den eller dem som du synes fortjener din stemme. Din stemme kan gjøre en forskjell. Godt valg!

Valg 2023. Foto krakenimages. Com on freepik

Illustrasjon øverst: Booger Picker (Pixabay). Foto over: krakenimages.com (Freepik)

La andre få vite om dette innlegget..