Godt valg!

Stem i dag foto arnaud jaegers unsplash

I dag, 13. september 2021, er det Stortingsvalg og Sametingsvalg i Norge. Jeg oppfordrer dere alle til å bruke stemmeretten! Vi er priviligerte som får lov til å velge de lederne som skal styre landet vårt. Sånn sett får vi de politikerne vi fortjener. All den tid vi kan stemme på hvem vi vil, nytter det ikke å beklage seg i ettertid. Skal du ha et ord med i laget, kom deg til valglokalet i dag. Det er din plikt!

Jubelvignett 8 for johnsteffensen. No
10 år på nett

Selv har jeg stemt for mange uker siden. For meg har valgkampen ikke vært viktig, jeg har faktisk ikke sett en eneste valgdebatt på TV. Dette er helt bevisst fordi jeg i løpet av en 4-årsperiode (fra forrige Stortingsvalg) har fulgt med på hva partiene og politikerne har gjort – og ikke gjort. Jeg har derfor bestemt meg for lenge siden, og dette har jeg holdt fast ved inntil jeg forhåndsstemte i forrige måned.

Jeg blir virkelig lei meg når jeg ser politikere som i ukene før valget, dukker opp på arenaer der de ellers aldri er å finne, f.eks. sjarmoffensiv på sykehjem med ørten pressefolk på slep. En slik aktivitet virker bare mot sin hensikt. Jeg blir ikke imponert, for dette er kun reklamestunt iscenesatt av partienes valgkampstrateger. Dagen etter valget får sykehjemsbeboerne nesten 2 års politikerfri pause, helt til det er valg igjen i 2023. Da er det på ‘an igjen med samme opplegg, samme budskap, samme sjarm…

Men i dag er det på ‘an igjen for alle som ennå ikke har stemt. Kom dere til stemmelokalene innen fristen. Godt valg til dere alle!

Et ARTIG APROPOS til valget:

Annet hvert år, på tampen av skoleferien, virker det som om sykehjemmene har en uhyre sterk tiltrekningskraft på politikere.På Sørlandet et sted var det stor aktivitet på valgdagen. Partienes utvalgte dukket opp i hopetall for å geleide sykehjemsbeboere til stemmelokalene. Politikerne hadde mange institusjoner å fare over, så derfor måtte kjøreoppdragene gjøres raskt og effektivt.

90 år gamle Lars var en av dem som ble hanket inn – eller rettere sagt «overtalt» til å stemme. Lars var imidlertid ikke helt orientert, han var delvis dement, Men hva gjorde vel det, så lenge han var i stand til å putte en konvolutt i en stemmeurne? Lars ble tatt med til stemmelokalet i politikerens bil. Underveis fikk han tildelt «riktig stemmeseddel». 

Stemmelokalet var på bedehuset, og Lars ble nærmest dyttet inn i lokalet. Han ble raskt ført til et avlukke, og dertter leiet bort til stemmeurnen der konvolutten ble avlevert.

Da Lars skulle til å forlate stemmelokalet, stanset han opp et øyeblikk, snudde seg rundt og så seg tilbake. Så sukket han oppgitt: «Akk ja… Ett er i hvert fall sikkert… Juletrefestene på bedehuset er ikke hva de en gang var…!»

Foto øverst på siden: Arnaud Jaegers / Unsplash

Testamentet som rørte en hel verden.
Les denne rørende historien. Klikk på bildet. Hilsen john

La andre få vite om dette innlegget..