Mitt barn

Brad neathery bearb unsplash

Jeg tenker av og til på far

glemmer aldri tiden hjemme.

Føler savn for det som var

ofte hører jeg hans stemme:

«Mitt kjære barn, hva vil du nå?

Si vil du fortsatt fra meg gå?

Hvor kan du større omsorg få?

Jeg elsker deg, sønn,

jeg har strevet og slitt,

for deg har jeg levet,

men hva er du blitt,

mitt barn?»

Jeg fikk et brev fra ham i går:

«Savner deg så sårt her hjemme.

Mitt barn, jeg håper du forstår,

at jeg aldri deg kan glemme…»

Han har sendt mange slike brev,

returnert dem har jeg alle.

Gadd ei lese hva han skrev,

enda hører jeg ham kalle:

«Mitt kjære barn, hva vil du nå?

Si vil du fortsatt fra meg gå?

Hvor kan du større omsorg få?

Jeg elsker deg, sønn

jeg har strevet og slitt,

for deg har jeg levet,

men hva er du blitt,

mitt barn?

Tekst: John Steffensen

«Mitt barn» – fra musikalen «Rotløs»

Foto: Brad Neathery (Unsplash) – bearb. av John Steffensen

 

La andre få vite om dette innlegget..