Bloggført: De rødgrønne vil ha tilbake gammel ordning for trygdeoppgjøret. Men Høyre og Frp vil ikke…

Høyre og fremskrittspartiet nekter å gi pensjonistene medbestemmelse... Www. Johnsteffensen. No

Pensjonistene kommer til å miste kjøpekraft også i 2017 og 2018. Det er det stor misnøye med!

Nå vil de rødgrønne ha tilbake den gamle ordningen med trygdeoppgjøret

De tre opposisjonspartiene vil gjeninnføre reelle drøftinger mellom staten og pensjonistorganisasjonene og behandle oppgjøret som egen sak i vårsesjonen på Stortinget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har tatt inn over seg det pinlige faktum at absolutt alle pensjonistorganisasjonene nektet å signere trygdeoppgjøret i 2016, et oppgjør organisasjonene mente var et diktat fra myndighetenes side. Pensjonistene hadde ingen innflytelse på trygdeoppgjøret, noe Stortinget heller ikke fikk mulighet til all den tid regjeringen valgte og gjøre alt på egen hånd. Høyres arbeidsminister Anniken Hauglie ønsker fremdeles ikke at pensjonistene og stortingspolitikerne skal få et ord med i laget når trygdeoppgjøret fastsettes. Det er denne praksisen de rødgrønne nå vil til livs, de ønsker seg tilbake til den gamle ordningen som opplevdes som mye mer demokratisk.

Bloggført - dette mener john steffensen
Bloggført 7. Desember 2016: det ligger an til at pensjonistene får kjøpekraften ytterligere redusert i 2017

Opposisjonspartiene går sammen om forslaget i innstillingen til årets trygdeoppgjør som Stortingets arbeids- og sosialkomité nå har avgitt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil gjeninnføre reelle drøftinger mellom staten og pensjonistorganisasjonene, og de vil også at oppgjøret skal bli behandlet som egen sak i vårsesjonen. 

De tre partiene vil ha slutt på at regjeringen fatter pensjonistvedtak over hodene på dem det gjelder. 

Les fra 2015: «Det pinlige og urettferdige trygdeoppgjøret»

At regjeringen våren 2016 ikke fremmet egen sak om trygdeoppgjøret for Stortinget, møtte kraftig kritikk av så vel opposisjonen som pensjonistenes organisasjoner. Reaksjonene ble også sterke da den bebudede stortingsmeldingen heller ikke kom samtidig med statsbudsjettet i oktober.

Les fra 2016: «Regjeringen sviktet pensjonistene enda en gang»

Stridens kjerne, og det som pensjonistene finner svært urimelig, er den årlige underreguleringen av pensjonene på 0,75 prosent, som innebærer et reellt fratrekk fra den gjennomsnittlige lønnsveksten, og som fører til at pensjonistene blir hengende etter i alle år med moderat lønnsvekst. I tillegg til at pensjonistenes kjøpekraft svekkes år for år, vil også den opparbeidede pensjonskapitalen reduseres slik at virkningene akkumuleres. Dette gjør at pensjonene over tid blir vesentlig mindre i følge flere eksperter. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) hevder på sin side at prognosene ser bedre ut for neste år, og årene som kommer, men dette beroliger ingen. Det er ikke noe i det norske arbeidsmarkedet som tilsier at lønnsveksten blir større i årene som kommer. Her snakker arbeidsministeren mot bedre vitende. Aftenposten kunne for noen måneder siden opplyse at i følge Arbeids- og sosialdepartementets egne prognoser ligger pensjonistene an til å miste kjøpekraft også i 2017 og 2018. – Så hvem er det Anniken Hauglie (H) tror at hun lurer? tordner pensjonistene, – Det må være henne selv og den blå blå regjeringen som ikke våger å gå i dialog med pensjonistenes organisasjoner.

Trygdeoppgjøret er blitt en meget pinlig sak også for Frp som i opposisjon gjorde seg til talsmenn for pensjonistenes rettferdige krav. Når nå Frp over flere år har hatt mulighet til å omsette i handling det de krevde i opposisjon, synes det som om partiet helt har glemt en av sine fanesaker.

Regjeringens maktarroganse kan likevel bli et tvegget sverd som slår kraftig tilbake på dem selv. Til høsten er det Stortingsvalg, og majoriteten av landets pensjonister er på ingen måte demente. Det opplevde trygdesviket blir ikke visket ut av minnet med det første…

Les fra 2016:  «Uro blant pensjonistene»

La andre få vite om dette innlegget..