Livet har mer å by på enn norsk skole…

Silhouette

Et lærerliv går mot slutten. Om få dager er det over og ut for mitt vedkommende. Livet har mer å by på enn norsk skole...

Livet har mer å by på enn norsk skole…

3 dager til – så er mitt lærerliv historie…

Det stunder mot slutten… Tre undervisningsdager til, så er det over. For godt.

Jeg har vært lærer i 38 år. Om litt skal jeg takkes av med bløtkake og erkjentlighetsgave. Et arbeidsliv er historie. Lærer John Steffensen går ut av soga…

Det er rydding det går i nå om dagen. Arbeidspult, hyller, post- og garderobeskap. Alt tømmes, alt som jeg gjennom et langt lærerliv har prestert og tatt vare på, i håp om at det kunne bli brukt igjen…

Men undervisning er ferskvare… det som var gangbart i fjor, passer ikke i år. Hadde jeg vært en lærer som bare snudde bunken, ville jeg aldri klart å holde det gående lenge. Å snu bunken var aldri meg. Defintivt ikke meg…

Det var meningen å holde frem tre – fire år til. Jeg følte jeg hadde mer å gi. Å tenne stjerner i elevenes øyne ga meg energi og inspirasjon. Ingen dag make, jeg hadde verdens beste jobb.

I mange år var det slik. De første tiårene ble jeg som lærer vist uforbeholden tillit, og jeg merket tydelig at arbeidet var viktig…

 

Mistilliten til at lærerne brukte arbeidsdagen på fornuftig vis, ble etter hvert påtagelig.

Sakte, men sikkert, endret tingene seg. Arbeidsdagene ble mindre fleksible, og lærerne fikk stadig nye gjøremål som opplevdes forskjellig fra det som skolen en gang hadde vært. Mistilliten til at lærerne brukte arbeidsdagen på fornuftig vis, ble etter hvert påtagelig. Med en slik KS-eim i skoleveggene, ble det etter hvert mindre attraktiv å være lærer…

Vi ble drevet fra skanse til skanse, fleksibiliteten forvitret med tilliten, og en følte seg mindre verdsatt, mindre viktig. Det fantes alltid noen i kulissene som visste bedre, enda de selv ikke hadde erfaring fra yrket. De var ikke en gang lærere.

Så ble det omsider nok for meg. Da KS enda en gang minsket fleksibiliteten samtidig som de signaliserte økende grad av mistillit, visste jeg at tiden var inne. Jeg bestemte meg for å tre ut av jobben jeg elsket. For all tid.

Førstkommende onsdag er det slutt. En dør lukkes, en epoke er over. Men nye dører vil åpne seg… livet har mer å by på enn norsk skole…

John Steffensen

La andre få vite om dette innlegget..