Omsorg for fattige og syke har lange tradisjoner

Tradisjon jul arets julekalender. 17 www. Johnsteffensen. No. Foto tobias tullius unsplash

Omsorg for andre

Fra gammelt av ble 17. desember kalt «Lasarusdagen» til minne om Lasarus som Jesus vekket opp fra graven.  I middelalderen var Lasarus skytshelgen for alle syke, ikke minst de spedalske. Vi har fremdeles ord i språket vårt som kan relateres til Lasarus; «lasaron» (en fattig, forkommen person som ikke klarer å holde på jobb, bolig og familie),  samt «lasarett» (et militærsykehus, men opprinnelig betegnelsen for pesthospitaler og for karanteneanstalter som skulle forhindre smittespredning i samfunnet.)

Juletradisjon julekalender www. Johnsteffensen. No ill. All free download
17. Desember

I den katolske kirke fikk fattige og syke spesiell oppmerksomhet denne dagen. Mange steder i Europa er 17. desember fast besøkelsesdag på syke- og aldershjem.

I Norge har vi mange frivillige organisasjoner som samler inn penger, mat og klær til samfunnets vanskeligstilte. Den generelle giverviljen er stor på denne tiden av året. Opprinnelig var det Frelsesarmeens slumsøstre som var mest synlige for å hjelpe de trengende i Norge. Senere har flere aktører kommet til, bl.a. Kirkens Bymisjon. En rekke større organisasjoner samler også inn penger til vanskeligstilte i andre land, og det er god tradisjon å dele av egen overflod med mennesker som mangler det meste. Julaften går gjerne kollekten i mange kirker til Kirkens nødhjelp.

Les mer om ulike julebukk-tradisjoner. (Se 18. desember)

La andre få vite om dette innlegget..