Foreldrerettigheter – Skolen må inkludere foreldrene

Aktive og engasjerte foreldre er barnets viktigste støttespiller

Foreldrerettigheter medfører også ansvar…

Aktive og engasjerte foreldre er barnets viktigste støttespillerDet har stor betydning at foreldre deltar i læringsprosessen utenom skoletid! Aktive og engasjerte foreldre er barnets viktigste støttespillere!

Foreldre har rett til jevnlig å få vite hvordan det går med sitt eller sine barn på skolen. Om de savner slik tilbakemelding, er de i sin fulle rett til å kontakte skolens personale eller ledelse.

Foreldre har også rett til å bli tatt med på råd i forbindelse med skolearbeidet. Det er viktig at foreldre får god informasjon fra skolen om forhold som angår eget barn, klassen og skolen.

Foreldre har rett til å bli informert om planer eller forsøk som gjøres. De har innsynsrett i sitt barns elevmappe, en mappe som oppbevares på skolen. De kan klage på ethvert enkeltvedtak som berører deres eget barn.

Foreldrerettigheter omfatter mer enn det som er listet opp her. Sjekk nettsidene til Foreldreutvalget for grunnskolen for mer info. (Se nederst.)

 

Apropos foreldrerettigheter:

Viktig at hjem og skole trekker i samme retning. Det er som regel til det beste for barnet.Det er viktig at hjem og skole trekker i samme retning, at de voksne i størst mulig grad spiller på lag. Husk at det er barnet det gjelder, og barnet ikke er tjent med at hjem og skole drar i hver sin retning. Barnet skal en være sammen om.

Dersom samarbeidet hjem/skole oppleves som dårlig, kan det få negative konsekvenser for barns læringsmiljø. Mitt råd blir derfor: Vent ikke lenge med å ta opp eventuell frustrasjon eller irritasjon. Ta kontakt på et tidlig stadium – og gjør det i rett rekkefølge. Gå tjenestevei. Ta alltid først kontakt med den aktuelle læreren – eventuelt barnets kontaktlærer. Dersom dette ikke fører frem, kan skolens rektor kontaktes. Hjelper heller ikke dette, kan saken løftes opp enda et hakk; til skoleeier – dvs. kommunens (evt. fylkets) skoleadministrasjon.  

Les mer på fug.no om foreldrerettigheter.

La andre få vite om dette innlegget..