Politisk treghet ang. mobbing

Høyesterett sa for 22 måneder siden at mobberne skulle stilles til ansvar. Høyesterett ga tydelig uttrykk for at det er mobberne en må gripe tak i. Siden har lite vært gjort med problemet...

Ting tar tydeligvis tid…

I mellomtiden er det fritt frem for mobberne….

Høyesterett sa for 22 måneder siden at mobberne skulle stilles til ansvar. Høyesterett ga tydelig uttrykk for at det er mobberne en må gripe tak i. Siden har lite vært gjort med problemet...«Høyesterett stiller mobberne til ansvar» skrev jeg i et innlegg 12. februar 2012, dvs. for vel 22 måneder siden. Høyesterettsdommen som kom da, ga tydelig uttrykk for at det er mobberne en må gripe tak i. Dersom relasjonen ikke fungerer innenfor et og samme skolemiljø, skal det rettes tiltak mot mobberen eller mobberne, f.eks. ved at mobberen eller mobberne tvinges til å bytte skole. En skal ikke ta på mobberne med silkehansker, en skal vise nulltoleranse overfor denne simple, uverdige og urettferdige måten å behandle medmennesker på.

I min enfoldighet trodde jeg følgelig at dommen i Høyesterett automatisk ble implementert i skoleverket, men så var visst ikke tilfelle. For 15. desember 2013 (vel 22 måneder senere) kan VG fortelle at regjeringen nå gjør alvor av å styrke lovverket for å kunne flytte de som mobber til andre skoler.

Denne uken gikk det ut et brev til landets skoler fra kunnskapsministeren der han presiserer at departementet vil lovhjemle sterkere adgangen til å flytte mobbere fra skolene. Torbjørn Røe Isaksen (H) understreker at dette er blitt sendt uavhengig av den store oppmerksomheten mobbing har fått i mediene i det siste.

– I opplæringsloven gis det nå ikke eksplisitt svar på om og hvordan mobberen kan flyttes til en annen skole. Dette jobber vi med å tydeliggjøre i en ny lovhjemmel til våren, sier Røe Isaksen til VG.

Ironisk nok er dette et skoleeksempel på at ting tar tid i det offentlige. Høyesteretts kjennelse burde for lengst ha vært vanlig praksis ved landets skoler. Jeg mener at eksisterende regelverk allerede gir anledning til å flytte mobbere til andre skoler, dersom de som plager andre ikke kan la medelever være i fred. Så spørs det hvor lang tid det tar før Høyrestatsråden kan fortelle at fungerer lovverket etter Høyesteretts intensjon.

I følge VG tar Torbjørn Røe Isaksen nå grep for å flytte mobberne. Dette skulle med respekt å melde ha vært gjort for lenge siden. Men enda skal det ta litt tid, for i følge Isaksen er dette en ny lovhjemmel som «vi jobber med å tydeliggjøre».

Den politiske kvern maler jammen langsomt…

La andre få vite om dette innlegget..