– Kristus har sannelig stått opp!

Foto jplenio pixabay

Først av alt; lytt til denne praktfulle salmen – eller syng med:

Rart å tenke på at profeten Jesaja 600 år før Jesu fødsel skrev det som kanskje er det tydeligste påskebudskapet om Herrens frelse. Han skrev: «Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» (Jesaja 53,6). Selv om dette ble skrevet for 2600 år siden, rammer det oss i dag. Teksten er fremdeles aktuell: Vi gikk oss alle vill som sauer – og hver tok sin vei…

Uttrykket «dum som en sau» kjenner de fleste. Sauer finner på mye rart når de er redde. De farer til alle kanter, forvirret, uten fornuft, mål og mening. Om ledersauen setter utfor et stup, følger de andre etter, osv. Jesaja forteller at vi mennesker opptrer egenrådige og har gjort noe som er lite smart og ulogisk på samme tid; vi har forvillet oss bort fra den rette vei, «hver tok sin vei…» Kan det være at det er din trass og din uvilje mot Gud som profeten Jesaja skriver om? 

I følge Bibelen må trass mot Guds ord straffes, og den straffen skal i følge Herren sones. Heldigvis har vi fått to valg når det gjelder dette; enten evig fortapelse – eller ta inn over oss det som Jesus gjorde for oss i påsken. Jesaja fortalte om det hundrevis av år før det hendte: «Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jesaja 53,5). Jesus ble såret, knust og straffet for at vi skulle ha fred. En slik fred har du bare dersom din synd blir sonet. Påsken uten Jesus – er synd uten soning, og synd uten soning – er straff uten nåde. 

Uansett hvor du er, hvem du er og hva du holder på med – la ikke påsken gå fra deg uten at du har tatt i mot Jesus. Han døde for oss for at vi skal ha evig liv hos Gud. For å vise at dødsriket ikke hadde makt over Jesus, sto han opp igjen fra de døde første påskedag, den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus lever – dødens makt er brutt!

Derfor var det naturlig at bekjennende kristne møtte hverandre etter påske med følgende hilsen: «Kristus er oppstått!” Da svarte man tilbake; ”Ja, Kristus har sannelig stått opp!”

Foto øverst på siden: jplenio (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..