Slik blir Norge med borgerlig regjering (1)

Konsekvenser av de borgerlige partienes valgløfter 2013

Stortingsvalget 2013 – Borgerlige valgløfter

 

Borgerlige valgløfter 2013Borgerlige valgløfter 2013Borgerlige valgløfter 2013Borgerlige valgløfter 2013

 

Borgerlige valgløfter (Del 1)

Konsekvenser av de fire partienes valgløfter:

Vi gratulerer de fire borgerlige partiene med valgseieren 9. september 2013. H, Frp, Krf og V gikk til valg sammen på et borgerlig alternativ. Høyres slagord var «Nye idéer – bedre løsninger».

Det kan være greit å se i hvilken grad de fire borgerlige partiene makter å få gjennomført sin politikk. Derfor vil denne artikkelen, sammen med enda flere deler av «Borgerlige valgløfter», bli å finne på johnsteffensen.no i årene som kommer. Så kan en sjekke i hvilken grad de borgerlige partienes valgløfter blir innfridd.

De borgerlige partiene spriker ganske mye i enkeltsaker mht. hva de ønsker å få gjennomført. Det er ikke mulig å gjøre alle fire partier til lags i alt, derfor må det «svelges kameler» på vei mot et minste felles multiplum. Diverse kompromisser må inngås, og nedenstående blir trolig resultatet av hestehandelen (NB! Dette er første del.)

Valgløfte kompromiss A: Veier og bompenger

♦ Bygging av nye veier skal skje raskere. Færre instanser får klagerett fordi alt for mange høringsinstanser har forsinket planleggingen av nye veiprosjekter betydelig. 

♦ Innkreving av bompenger blir en av de vanskeligste sakene H, Frp, V og Krf skal håndtere. Trolig blir det økt satsing på vei ved at det bygges mer uten bompenger, mens eksisterende bomstasjoner neppe blir fjernet. 

Valgløfte kompromiss B: Skole og utdanning

♦ Det blir trolig satt i gang forsøk med karakterer i barneskolen, men neppe gjennomført i noe stort omfang.

♦ Det blir lettere å sende barna på privatskole (der det meste vil bli betalt av det offentlige).

♦ Skolefruktordningen blir ikke endret, men nå blir det foreldrebetaling også for ungdomsskoleelever.

♦ Yrkesutdanningen får mer praksis og mindre teori.

Valgløfte kompromiss C: Arbeid

♦ Full lønn under sykdom opprettholdes, men de borgerlige partiene vil at folk skal komme raskere tilbake i jobb. Antall sykemeldingsdager blir derfor redusert. 

♦ Det skal legges til rette for at folk som jobber i turnus, kan bli pålagt lengre skift. Endring i Arbeidsmiljøloven vil gjøre det mulig å jobbe mer uten overtidsbetaling (i perioder), men dette vil bli kompensert av lengre friperioder. 

Valgløfte kompromiss D: Pensjon og trygd

♦ «Fradraget» i samordningen har under de rødgrønne vært 15%. Dette kan bli endret slik at gifte og samboende pensjonister får økt pensjon. 

♦ Det blir vanskeligere å motta sosialhjelp fra NAV. Nå vil sosialhjelpmottakere bli møtt med krav om å være i aktivitet.

♦ Å spare til egen pensjon vil bli mer lønnsomt.

Flere «Borgerlige valgløfter» kan du lese her

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..