Hva betyr julens symboler?

Julens symboler. Hva betyr de? Hvorfor vi har pynt på juletreet. Www. Johnsteffensen. No

Om julens symboler

Hva juletreet symboliserer

Det var først på 1900-tallet at juletreet fikk pynt av den sorten vi bruker i dag. Opprinnelig var juletreet et gavetre som skulle høstes trettendedags-jul, 6. januar – dagen da julen ble avsluttet. Juletreet hadde da vært pyntet med kaker, søtsaker, epler og blomster i flere uker. Det å ha lys på juletreet begynte man med på 1600-1700 tallet. Selve treet symboliserer det evige liv. 

Mer om juletreet

Julesanghefte med stor skrift - til julebesøk, juletregang og julefest. Johnsteffensen. No
8 av våre beste julesanger. Mobilvennlig!

Fra 1800-tallet var det først og fremst godterier som ble lagt i julekurvene på treet. Det kunne være julebrød, kakemenn, nøtter, epler og søtsaker.

Skikken med glitter oppstod i Frankrike så tidlig som på 1500-tallet. Opprinnelig var det koppertråder som ble benyttet som glitter. Kopperet ble strukket til hårtykkelse for deretter å bli valset flate. Produksjonsmetoden var hemmelig, men hemmeligholdet ble ingen stor suksess. Snart ble glitter også produsert i Tyskland. 

Julens figurer: stjerner, kors og blomster ble opprinnelig laget av tinn til bruk på juletreet. Dette skjedde fra slutten av 1700-tallet. Julefigurene ble eksportert til mange land, først og fremst fra Nürnberg. Voksfigurerer av Jesusbarnet og engler ble også masseprodusert. I Tyskland selvfølgelig. 

Flere detaljer om pynten på juletreet

Pynten på juletreet symboliserer for det meste det kristne julebudskapet.

Julens symboler - og hvorfor vi pynter juletreet slik som vi gjør. Www. Johnsteffensen. No
Kulene er vår egen jordklode, samt en påminnelse om guds kjærlighet til alle som bor her. Lenkene symboliserer fellesskapet. Selve treet er symbol på det evige liv. Www. Johnsteffensen. No

Lysene skal minne oss om Jesus, ”Verdens lys”. Stjernen symboliserer Betlehemsstjernen. Julefigurene i halm henspeiler på krybben i Betlehem. Kulene er vår egen jordklode, samt en påminnelse om Guds kjærlighet til alle som bor her. Lenkene symboliserer fellesskapet. 

De første som forkynte julebudskapet til hyrdene ved Betlehem, var engler. Juletreets hjerter representerer Guds kjærlighet. Fuglene symboliserer Den hellige Ånd. Fiskene er oldtidens kristne symbol eller tegn. Guds gaver vises ved kurver fylt med godsaker.

Flagg på juletreet ble vanlig på 1800-tallet som et resultat av økt interesse for det nasjonale.

De fleste hadde ikke stjerne i toppen av treet

Stjernen i toppen av juletreet dukket først opp på 1900-tallet. Før dette kunne man gjerne ha et lys, et spyd eller en fugl i treets topp. Det mest vanlige var likevel en engel. 

Johnsteffensen. No har norges beste utvalg av festleker til liten og stor. Og de er gratis.Elektriske juletrelys er en forholdsvis ny oppfinnelse. Det var Edward H. Johnsen som arbeidet i selskapet til Thomas Alva Edison, som i 1883 kom på å sette elektriske lys på juletreet. Det tok likevel mange år før elektriske juletrelys ble masseprodusert. Det skjedde først mot slutten av 1920-tallet.

Går man langt tilbake i historien, til 1500-tallet, hadde ingen juletrær lys. Fra siste halvdel av 1600-tallet fins det nedtegnelser som forteller om lys på juletrær. Helt siden juletreskikken ble innført i Norge, har det vært vanlig å pynte treet med lys i Norge. Den første kilden om juletreet her til lands er fra 1822. En fengselsdirektør forteller da om den tyske skikken med lys i treet som er blitt innført til Oslo.

Vil du lese mer om nyere norske juletradisjoner, kan du trolig også ha glede av Johns juleminner.

La andre få vite om dette innlegget..