Historien former vår fremtid

Vår felles fremtid formes av vår historie. Collage laget av www. Johnsteffensen. No

Historiens minnespor former vår fremtid

Å huske navn, årstall og historiske hendelser er kanskje det de fleste forbinder med historiefaget. Men å forstå hvorfor det gikk som det gikk, og hva de ulike aktørene stod for – og hvordan de gikk frem, har dessverre ikke alltid vært like påaktet i skolen…

Jeg mener at faget historie må få en enda større plass i læreplanverket. Og læreplanen for faget bør fornyes. Jeg mener at særlig norsk og europeisk historie de siste 150 til 200 årene må vies mer oppmerksomhet. Endatil i barneskolen. Den mer fjerne historie, slik som steinalder og vikingtid etc., bør gis mindre plass i undervisningen.

Det er skremmende å se hvor historieløse mange mennesker faktisk er. Og det er tankevekkende at også jeg som lærer i barneskolen i nesten 40 år, kan innrømme at det fins forhold i Europas nære historie som jeg ikke helt har fått med meg. Og jeg har på ingen måte vært noen versting, for faget historie har alltid vært viktig for meg, i tillegg til at jeg har følt meg rimelig godt oppdatert på det som skjer rundt om i verden. I mitt mangeårige virke som øvingslærer, der jeg etter hvert ble praksisveileder for et stort antall lærerstudenter, slo det meg ofte at mange av de unge lærerne hadde skremmende store og ubegripelige hull i sine historiske basiskunnskaper.

For det å ha god kunnskap om Norges- og verdenshistorien kan være livsviktig, for historien har en lei tendens til å gjenta seg. «When will they ever learn?» skrev Pete Seeger i folketone-klassikeren «Where have all the flowers gone..?» Skal vi aldri lære av våre feil? Hvis vi skal kunne ta lærdom av ting som har hendt før, må historiens minnespor være tydelige og åpenlyse. På dette området forsømmer vi oss etter min mening kraftig. Vi må prioritere faget «historie» høyere, og hente nyere norsk og europeisk historie frem i lyset. For i den nevnte tidshorisonten (150 til 200 år) fins det en mengde hendelser og dyrekjøpte erfaringer som aldri må gå i glemmeboken, og som kan hjelpe oss til å forstå det som skjer rundt oss i vår samtid. For det meste har skjedd før. Det er ikke første gang det skjer, dessverre. Men… will we ever learn? 

La andre få vite om dette innlegget..