Viktig at kroppen får hente seg inn igjen etter treningsøkten

Trening

En som ikke trener, har større risiko for å dø enn en som trener jevnt og trutt

Det er viktig med variasjon i treningenTrening er i utgangspunktet trygt. Likevel er det vesentlig at kroppen får hente seg inn etter treningsøktene. Derfor bør de fleste av oss ikke trene hver eneste dag. To til tre ganger i uken er mer enn nok! Forsøk viser at dersom det blir for lite hvile mellom treningsøktene, klarer ikke kroppen å yte like mye ved de påfølgende treningene. På den annen side er for mye hvile heller ikke bra. Går det for mange dager mellom øktene, vil treningseffekten være minimal, en vil aldri kunne bli sterkere ved mange dagers opphold mellom øktene.

Absolutt alle som trener, må varme opp før treningsøkten! Friske mennesker behøver ikke like lang oppvarming som f.eks. hjertesyke. Personer med hjertelidelser trenger ca. 15 til 20 minutters oppvarming avhengig av temperaturforholdene. Risikoen for å dø i trafikken er betydelig større enn å dø under trening. Men det er mye større risiko ved ikke å trene i det hele tatt!

Dersom en overdriver treningen ved for mange og for lange økter, kan belastningsskader bli resultatet (f.eks. senebetennelse). Dersom målet ved treningen er å bli i bedre fysisk form, må en trene oftere enn om målsettingen bare er å vedlikeholde den formen en allerede har. Da trenger en ikke trene like hyppig. Du må heller ikke glemme at en aldri skal trene hvis en har feber!

 

Så fort forsvinner effekten av treningen:

TreningHvis du ikke trener på en hel uke, oppstår det fysiologiske endringer i muskulatur, hjerte og blodvolum som resulterer i reduksjon av utholdenheten.

Om du dropper treningen i to uker, vil musklene bli kortere og bevegeligheten redusert.

Unnlater du å trene på fire uker, blir styrken redusert.

Trening bør være lystbetont ellers er det lett for at treningsøktene før eller siden kommer til å opphøre. Derfor skal du prøve ut aktiviteter som du tror du vil like. Om du klarer å variere treningen, er dette et pluss. For noen kan det være greit å gjøre avtaler med andre med tanke på treningsøktene. Det blir vanskeligere å skulke treninger når flere er involvert og der noen forventer at du dukker opp og tar del i den fysiske aktiviteten.

Ikke lag en alt for optimistisk treningsplan. For mange blir det å trene en livsstilsendring – ikke en kur. Trening er arbeid!

 

La andre få vite om dette innlegget..