Hagegjødsel. Hva er best?

Planter forside mh9004484901

Er det forskjell på plantegjødsel?

Nå er jeg for lengst i gang med hagearbeidet. Det er mye som skal ordnes etter en fuktig og mild vinter. At jeg i tillegg mistet sommeren og høsten pga. hjerteoperasjonen, har ført til at forfallet i bedene er større enn vanlig. Men nå er jeg i stand til å ta et tak, bøye meg ned og bruke krefter, så nå er det ingen grunn til utsettlse. I så fall måtte det bli av ren makelighet. Men det straffer seg fort, for det er ikke hyggelig å ha blomsterbed fulle av ugress. Det er nå jobben går greiest, før ugresset har rotet seg for mye. Skjønt jeg ser at fremveksten skjer for fullt. Pga. tidlig vår, er det mye som er på gang samtidig – ikke bare stauder og busker, men også ugresset. 

Vi vil jo gjerne at plantene våre skal ha det optimaltEt av de viktigste plantenæringsstoffene er nitrogen. Spørsmålet blir; skal en så bruke kunstgjødsel eller organisk gjødsel? Mange vil hevde at nitrogen er nitrogen på samme måte som at kull er kull og at jern er jern. Men når vi vet at kull kan være alt fra steinkull til en verdifull diamant, og at jern kan være alt fra foredlet stål til verdiløs myrmalm, så er det også forskjell på kunstgjødselnitrogen og det som er organisk bundet. Selvsagt dreier det seg om samme grunnstoff: nitrogen, men det oppfører seg forskjellig alt etter hvilke andre stoffer grunnstoffet opptrer sammen med.

Etter det jeg har forstått er kunstgjødsel mer aggressivt, og har en høyere kjemisk aktivitet som påvirker livet i jorden. Evnen til å danne naturlige nitrogenforbindelser blir forstyrret av kunstgjødsel. Naturlig organisk gjødsel derimot forbedrer jordens struktur – og øker over tid jordens evne til selv å skaffe nitrogen – i tillegg til at plantenes evne til å oppta sporstoffer forbedres. Denne prosessen går naturlig nok saktere når det gjødsles med organisk gjødsel enn ved kunstgjødsel. På lengre sikt har imidlertid en mer igjen for å gjødsle på naturens premisser.

Nitrat brukes som kunstgjødsel i plantekulturer. Dersom det gjødsles med andre nitrogenforbindelser, f.eks. husdyrgjødsel, vil også disse omdannes til nitrat av jordbunnsbakterier. I følge Store Norske Leksikon tar plantene nitrogenet fra jorden som nitrat: «Det er stor forskjell på hvor mye nitrat de forskjellige planteslag har på lager; kornartene har lite, potetene en del, mens mange hurtigvoksende grønnsaker og rotvekster har mye, opptil flere tusen mg nitrat per kg.»

Jeg har erfaring med både kunstgjødsel og organisk gjødsel. Det går nok hurtigere å se virkningen av kunstgjødselen, det tar lengre tid med den organiske. Men ut fra det som er omtalt over, er det jo et poeng å gjødsle slik at jordens evne til selv å skaffe nitrogen økes samtdig som jordens struktur blir forbedret. I så måte er organisk gjødsel bedre enn kunstgjødsel. 

 

La andre få vite om dette innlegget..