Hjerte- og karsykdom. De fire verstingene.

Hjerte- og karsykdommer. De fire verstingene. Www. Johnsteffensen. No

Hjerte- og karsykdom. De fire verstingene.

Fire faktorer som har betydning for hjerte- og karsykdom – I prioritert rekkefølge

Aterosklerose (det at bl.a. hjertets kransarterier går tett slik at hjerteinfarkt kan oppstå) skyldes en rekke faktorer. De verste faktorene (utenom arv) er i prioritert rekkefølge:  Røyking   ♥♥ Høyt kolesterol (dvs. LDL-kolesterol)    ♥♥♥ Diabetes   ♥♥♥♥ Høyt blodtrykk. Ut over dette spiller også trening, kosthold, stress og overvekt en betydelig rolle med tanke på sykdomsutvikling.

Noen har betydelig større risiko for hjerte- og karsykdom enn andre

Verstingen er uten tvil røyking. Personer som røyker, har betydelig større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom enn andre. Rundt 90% av alle med aterosklerose røyker eller har røykt mye. Det er en kjent sak at røyking utsetter hjertet for fare. Det samme gjelder for utviklingen av lungesykdommer og flere kreftsykdommer hvor røykere er sterkt overrepresentert.

Les også: Det farligste fettet

De fleste forskere er enige om at kolesterolet – i særdeleshet det «dårlige» LDL-kolesterolet, er en vesentlig faktor for utvikling av hjerte- og karsykdom, men kolesterolet er bare en av flere faktorer som har betydning for sykdomsutviklingen. Også diabetes er en risikofaktor med tanke på hjerteproblemer. Det samme gjelder vedvarende høyt blodtrykk.  

Du vil trolig ha nytte av denne: Hjertetest

Flest selskapsleker for voksne: www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Hjerte- og karsykdom. De fire verstingene.”

Comments are closed.