Kom ut – kom fram!

Til ettertanke 820x320 www. Johnsteffensen. Foto ben white unsplash

Kom ut!

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoI Johannes 17,3 står det: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.»

Her står det enkelt og greit hva som skal til; det er det evige liv at vi kjenner Ham. Alle som kaller seg kristne, har en plikt til å peke på Jesus. Det er en naturlig og nødvendig konsekvens for enhver som kjenner Jesus. Det er Jesus den kristne menighet på jorden er satt til å peke på.

Les flere tilsvarende «Til ettertanke»

La oss derfor gi tid, krefter og penger til det å peke på Jesus, slik at flere kan møte Ham, kjenne Ham, tro på Ham – og dermed leve evig! Jeg har skrevet det før, og skriver det igjen: Om du synes dette er viktig, skal du dele budskapet med flere. Vær med å skape ringer i vannet. Kristne i Norge har lenge vært på defensiven og gjort seg usynlige og anonyme. Som kristne har vi ingen ting å skamme oss over, for vi kommer med et godt budskap om håp, trøst, oppmuntring og glede – og det evige liv. Derfor kom ut av skapet eller skallet du omgir deg med: Vær frimodig, bekjenn din tro overfor andre. Skam deg ikke over evangeliet eller din tro på Jesus Kristus som Herre og frelser. Amen!

Illustrasjon: Ben White (Unsplash) + John Steffensen

Til ettertanke... Hver søndag på www. Johnsteffensen. No
Trykk på bildet

La andre få vite om dette innlegget..